U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden
Oops, an error occurred! Code: 2018061904440914fc9670

Versterkt taalonderwijs (VTO)

Onder de noemer VTO wordt extra taalonderwijs verzorgd. Onze school biedt VTO wordt aan in zes talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans en Chinees. Op Europees niveau zijn afspraken gemaakt over het beheersingsniveau van de moderne vreemde talen.

Er wordt gekeken naar de vaardigheden: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Op ieder van die vijf terreinen zijn zes niveaus gedefinieerd: van A1 (beginners), A2, B1, B2, C1 tot C2 (vergevorderd).

Cambridge Track: Engels op topniveau

Op het Stanislas College Westplantsoen wordt schoolbreed Cambridge Track Engels (CT) aangeboden. CT is Engels op hoog niveau. Leerlingen die dit gevolgd hebben en het certificaat behaald hebben, kunnen probleemloos op Engelstalige universiteiten en hbo-opleidingen terecht. Bijzonder aan CT bij ons op school is, dat we het ook op het havo aanbieden. Er zijn niet veel scholen in Nederland die Engels op hoog niveau aanbieden aan havisten.
Meer informatie over Cambridge Track

Chinees

Op het Stanislascollege Westplantsoen wordt lesgegeven in Chinese taal en cultuur. China is een economische grootmacht. Kennis van de taal en cultuur is bij uitstek een geschikt middel om begrip tussen volkeren te bevorderen. Hiermee kunnen ook contacten op economisch gebied gemakkelijker verlopen. Daarnaast biedt het leren van de Chinese taal en cultuur een extra uitdaging naast de gewone schoolvakken. Chinees kan vanaf de tweede klas van het Atheneum en Gymnasium gekozen worden als keuzevak. Er wordt gewerkt met de methode 'Chinees een makkie'. Eindexamenleerlingen kunnen deelnemen aan een examen op HSK-niveau 3. Deze gestandaardiseerde examens worden op zes niveaus afgenomen onder toezicht van het Bureau van de Internationale Raad voor de Chinese Taal (Hanban) en zijn gebaseerd op vijf taalcompetenties, zoals vastgesteld in het Internationaal Curriculum voor Chinees.

Frans: DELF certificaat

Sinds 2007 bieden wij op onze school een opleiding tot het DELF-certificaat: Diplôme d’Études en Langue Française. Het certificaat is een in Frankrijk erkend diploma waarmee het niveau van taalbeheersing kan worden aangetoond. Er wordt geëxamineerd op zes niveaus. Een B2 diploma geeft rechtstreeks toegang tot het Franse hoger onderwijs. Voor alle diploma’s geldt dat werkgevers het DELF-certificaat kennen en erkennen. In 4 havo en 4 en 5 vwo kunnen geïnteresseerde én gemotiveerde leerlingen ervoor kiezen om zich voor te bereiden op het DELF-examen niveau B1. Indien wenselijk is voorbereiden op het DELF-examen niveau B2 mogelijk. Van de leerlingen wordt een hoge inzet verwacht, zowel tijdens de lessen als bij het zelfstandig maken van huiswerkopdrachten! Het spreekt vanzelf dat Frans de voertaal is tijdens de lessen. Voor de certificatie wordt een bijdrage gevraagd van circa € 140,-te voldoen bij inschrijving voor de lessen. Dit bedrag wordt onder geen enkele voorwaarde gerestitueerd.

Duits: Goethe-Institut

In klas vwo 5 wordt aan leerlingen de mogelijkheid geboden, om in het vak Duits het certificaat B2 of C1 te behalen. Dit is een internationaal erkend certificaat, dat door het Goethe-Institut afgegeven wordt. Met C1 kan men aan elke Duitstalige universiteit studeren, met B2 is dat mogelijk aan sommige universiteiten. Het examen omvat de vier vaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren. De voorbereiding op het examen vindt plaats tijdens een extra uur Duits, waarin de doeltaal ook de voertaal is. Het materiaal waarmee gewerkt wordt komt voor een deel van het Goethe-Institut en wordt aangevuld met materiaal uit Duitstalige lesboeken en proefexamens.. Alle onderdelen worden op één niveau getoetst, waarbij er wel wat gecompenseerd kan worden. Bij een score van 60% is men geslaagd. Het schriftelijk examen wordt afgenomen in februari/maart en het mondeling examen in april. Eén examinator komt van het Goethe-institut, de tweede examinator is de vto docent van school. De kosten per certificaat zijn €125 (C1 €140). Leerlingen die interesse hebben, moeten ongeveer een 8 gemiddeld staan en bereid zijn om, naast het volgen van de vto les, af en toe een extra huiswerkopdracht te maken.

Spaans: DELE examen

Communiceren staat tijdens de lessen Spaans op school centraal. Er wordt gebruik gemaakt van Spaanse lesmethodes, onder andere Gente Joven, een methode speciaal op jongeren gericht. Naast de vaardigheden die in de lesmethodes aan bod komen, wordt er ook aandacht besteed aan Culturele en Literaire aspecten van de Spaanse taal. Aan leerlingen die goede resultaten behalen en die gemotiveerd zijn, bieden we de mogelijkheid om mee te doen aan het DELE examen. DELE staat voor Diploma de Español como Lengua Extranjera en is het enige door het Spaanse ministerie van onderwijs erkende internationale diploma dat het niveau van taalbeheersing aangeeft. De diverse niveaus zijn gerelateerd aan het ERK. De leerlingen kunnen opgaan voor het Nivel Inicial (B1). Deze certificatie wordt aangeboden aan leerlingen in klas 6. Er wordt een eigen bijdrage van de ouders gevraagd van circa €125.