U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Vakafkortingen onderbouw

ak Aardrijkskunde
bi Biologie
ch Chinees
ct Cambridge Track
dl Denkles
du Duits
e&o Economie & Ondernemen
ec Economie
en Engels
es English Skills
fa Frans
gs Geschiedenis
gr Grieks
ha Handvaardigheid
im Informatiekunde en mediawijsheid
kc Klassieke cultuur
ku kunst
la Latijn
lv Levensbeschouwing
lo Lichamelijke opvoeding
ml Mentorles
mod Modules (div. onderwerpen)
mu Muziek
na Natuurkunde
ne Nederlands
ns Natuur- en scheikunde
o&o Onderzoeken & Ontwerpen
re Rekenen
rs Relatievorming en seksualiteit
rw Rots- en water training (sociale vaardigheden)
sc Science
sk Scheikunde
tc Techniek
te Tekenen
wi Wiskunde

Vakafkortingen bovenbouw

ak Aardrijkskunde
anw Algemene natuurwetenschappen
biol Biologie
bsm Bewegen, sport en maatschappij
chtc Chinese taal en cultuur
ckv Culturele kunstzinnige vorming
ct Cambridge Track (Engels)
dutl Duitse taal en literatuur
econ Economie
entl Engelse taal en literatuur
fatl Franse taal en literatuur
fi Filosofie
grtl Griekse taal en literatuur
ges Geschiedenis
in Informatica
kwt Keuzewerktijd
latl Latijnse taal en literatuur
lv Levensbeschouwing
lo Lichamelijke opvoeding
maat Maatschappijleer
maw Maatschappij wetenschappen
m&o Management & organisatie
ml Mentorles
mu Muziek
nat Natuurkunde
netl Nederlandse taal en literatuur
nlt Natuur, leven & techniek
schk Scheikunde
sptl Spaanse taal en literatuur
te Tekenen
wisA Wiskunde A
wisB Wiskunde B
wisC Wiskunde C
wisD Wiskunde D