U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Reken- en taalbeleid

De laatste tijd is in de media veel aandacht besteed aan en gediscussieerd over de reken- en taalvaardigheden. Vanuit de overheid wordt het belang van de kernvakken Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde benadrukt. Van scholen wordt verwacht hier meer aandacht aan te besteden. Uiteindelijk moeten de leerlingen die eindexamen doen een landelijk rekenexamen afleggen. Daarin moeten ze voldoen aan een niveau dat wordt bepaald door eisen van de inspectie.
Ook voor de Nederlandse taalvaardigheden zijn de eisen aangescherpt. Daarnaast hebben de vakken Nederlands, Engels en wiskunde een prominenter rol in het examenprogramma gekregen.

Op het Stanislascollege Westplantsoen is veel aandacht voor rekenen en taal. In de onderbouw hebben de tweede en derde klassen (met uitzondering van het gymnasium(plus)-klassen) tweewekelijkse rekenlessen. De onderbouw heeft verder alleen wiskunde.
De voortgang van de leerlingen wordt gemeten met schooleigen toetsen en de landelijke TOA-toets.
In de bovenbouw wordt jaarlijks een rekentoets afgenomen. Leerlingen van havo 4 krijgen 1 x per week rekenles tot aan het centraal rekenexamen. Leerlingen van vwo 5 krijgen rekenen als zij uitvallen op de TOA-toets. Zowel in de onder- als in de bovenbouw is er hulp voor leerlingen die minder goed scoren. Zij volgen een begeleidingstraject via de elo en er zal ook een inloop-uur voor deze leerlingen komen.

De aangescherpte eisen voor Nederlands en Engels vallen binnen het reguliere examenprogramma van deze twee vakken. De extra aandacht en bijles worden dan ook via deze vakgroepen geregeld.

Meer informatie & contact

Voor meer informatie over ondersteuning bij rekenen en taal kunt u contact opnemen met onze rekencoaches, mw. A. van Doorn (dooa@verwijder-dit.stanislascollege.nl) en dhr. B. Fremdt (freb@verwijder-dit.stanislascollege.nl).