U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Reken- en taalbeleid

De laatste tijd is in de media veel aandacht besteed aan en gediscussieerd over de reken- en taalvaardigheden. Vanuit de overheid wordt het belang van de kernvakken Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde benadrukt. Op het Stanislascollege Westplantsoen is veel aandacht voor rekenen en taal. De voortgang van leerlingen op reken- en taalgebied wordt gemeten met schooleigen toetsen en de landelijke TOA-toets.

In de onderbouw hebben de tweede en derde klassen (met uitzondering van het gymnasium en de gymnasiumplusklassen) tweewekelijkse rekenlessen. De onderbouw heeft verder alleen wiskunde. In de bovenbouw wordt jaarlijks een rekentoets afgenomen. De leerlingen van havo 4 zonder wiskunde krijgen één uur rekenles in de week. De andere havo 4 leerlingen krijgen alleen reken als zij uitvallen op de TOA-toets. Hetzelfde geldt voor de leerlingen van vwo 5. Zowel in de onder- als in de bovenbouw is er hulp voor leerlingen die minder goed scoren. Zij volgen een begeleidingstraject via de ELO en waar nodig wordt in overleg met de mentor, vakdocent en ouders andere hulp ingezet.
De aangescherpte eisen voor Nederlands en Engels vallen binnen het reguliere examenprogramma van deze twee vakken. De extra aandacht en bijles worden dan ook via deze vakgroepen geregeld.

Meer informatie & contact

Voor meer informatie over ondersteuning bij rekenen en taal kunt u contact opnemen met onze rekencoaches, mw. A. van Doorn (dooa@verwijder-dit.stanislascollege.nl) en dhr. B. Fremdt (freb@verwijder-dit.stanislascollege.nl).