U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Profielen en vakken in de bovenbouw

Aan het einde van de onderbouw kiezen leerlingen een profiel. Dit profiel is gericht op een toekomstige studie- en/of beroepskeuze. Leerlingen worden uitgebreid voorbereid op en begeleid bij het maken van de profielkeuze. De vakken die zij in de bovenbouw volgen sluiten aan bij het profiel. Daarnaast zijn er verplichte vakken die iedereen volgt en kiezen de leerlingen zelf één of twee vakken in het vrije deel.
De vakken die bij de profielen horen, worden toegelicht in de onderstaande tabellen. Bij het wijzigen van het pakket gedurende een schooljaar wordt € 35,- aan kosten in rekening gebracht.
De profielen zijn:  

  • CM: cultuur en maatschappij
  • EM: economie en maatschappij
  • NG: natuur en gezondheid
  • NT natuur, gezondheid en techniek

Havo

Alle leerlingen volgen de vakken uit het gemeenschappelijke deel: netl, entl, ckv, lo, lv(klas 4), maat (klas 4). Daarnaast moeten de leerlingen de profielvakken kiezen conform de tabel hieronder. Tenslotte kiezen leerlingen een vak in het vrije deel. Naast de profielvakken kan dat ook bsm zijn.

Vwo: gymnasium en atheneum

Alle leerlingen volgen de vakken uit het gemeenschappelijke deel.Daarnaast kiezen de leerlingen de profielvakken en twee vakken in het vrije deel conform de tabel hieronder. Vanaf de vijfde klas is slechts één vak in het vrije deel verplicht. Bij NT mag sptl niet gekozen worden.

* Geldt alleen voor het gymnasium.
** Geldt alleen voor het atheneum.