U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

vwo-plus-brugklas en gymnasium-plus

In de brugklas is er voor extra begaafde en ambitieuze leerlingen de vwo-plusklas. Hierin worden extra vakken aangeboden binnen de reguliere lestijden. Aan leerlingen die in deze klas op hun plek zijn, biedt de school in leerjaar twee en drie een vervolg: het gymnasium-plus. In de bovenbouw kunnen leerlingen extra vakken kiezen.

Inrichting vwo-plus-brugklas
In de vwo-plusbrugklas staan elke week vier plusuren op het programma naast de reguliere vakken. Drie uren daarvan worden ingevuld met denklessen (dl), science (sc) en mythologie/klassieke vorming (kc). Het vierde uur wordt ingevuld met drie modules (mod1) van elk circa 12 lesuren. De onderwerpen zijn: Scheikunde, Chinese Cultuur, debating en maatschappijwetenschappen.

Inrichting gymnasium-plus
In de gymnasium-plus klas 2 (2+) staan twee uren op het programma naast reguliere vakken. Eén uur wordt ingevuld met drie modules van elk circa 12 lesuren. De onderwerpen zijn: archeologie, o&o (tijdlijn van de techniek) en denkles. In het tweede lesuur wordt het vak kunst gegeven in drie modules. De onderwerpen zijn: muziek, tekenen en handvaardigheid. In de gymnasium-plus klas 3 (3+) staan twee uren op het programma naast reguliere vakken. Eén uur wordt ingevuld met drie modules (mod1) van elk circa 12 lesuren. De onderwerpen zijn: economie, filosofie en drama. Het tweede lesuur wordt ingevuld met drie modules. De onderwerpen zijn: Spaanse vertellingen, programmeren en 3D-ontwerpen.