U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Onderbouw

klas/vak 1 h/v 1 vwo+ 2 gym 2gym+ 3 gym 3 gym+ 2 ath 2 ath o&o 2 ath e&o 3 ath 2 havo 3 havo
ak 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
bi 2 2 2 2 2 2 2 2
div 4 2 2
du 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
ec 1 1,5 1,5
en(ct) 3 3 (3) (3) (3) (3) 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 3(4) 3(3)
fa 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
gr 4 3 3 3
gs 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
hav 1* 1* 1* 1* 1* 1*
im 1 1 1 1 1 1
la 4 3 3 3
lo 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3
lv 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ml 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
mu 1 1 1 1 1 1 1 1
na 2 2 2 2
ns 3 3 3 2 2 3
ne 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
pw 1 0,5 1 1 1 1
re 0,5 0,5 0,5 0,5
sk 2 2 2 2
tc 2 2
o&o 2
e&o 2
modh 2
te 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
wi 4 3 3 3 3 3 3,5 3 3 3 3,5 3
totaal 34 34,5 35 35 34 (34,5) 34 34 34 33 34(35) 33

Toelichting

div In de plusklassen staan andere vakken en modules in het weekrooster( zie hieronder)
pw 1x per week is er een uur ingeroosterd voor gecoördineerde toetsen (behalve in klas 2, hier wordt gewerkt met een pw-rooster). Voor de plusbrugklas is dit max. 12x per jaar.
re Wiskundedocent in klas 2 atheneum en 2 havo besteedt ongeveer een half uur per week aan rekenen.
     Economiedocent in klas 3 atheneum en 3 havo besteedt ongeveer een half uur per week aan rekenen.
wrs De WRS lessen in klas 3 worden aan de rand van de dag verzorgd
*   Sommige vakken waarvoor 1 lesuur per week in de tabel staat, worden gedurende een half  schooljaar in twee lessen per week gegeven.
--  3 Uur lo wordt als 2 uur in de ene helft van het schooljaar en 4 uur in de andere helft gegeven
Ch Vanaf het tweede jaar een keuzevak 2 uur per week op Atheneum en Gymnasium
Modh In klas 2 kiezen de leerlingen per periode een keuzemodule, ze hebben de keuze uit lo, techniek en muziek.

Invulling diverse onderdelen plusprogramma's

In de brugklas plus staan 4 uren op het programma naast de reguliere vakken. Drie uren daarvan worden ingevuld met denklessen (dl), science (sc) en ,mythologie/klassieke vorming (kc).
Het vierde uur wordt ingevuld met drie modules (mod1) van ca. 12 lesuren.
De onderwerpen zijn: Scheikunde (dit wordt als blokuur op 8+9 gegeven!), Chinese Cultuur en debating. Eén mentoruur valt samen met het proefwerkuur van de andere brugklassen, daarin kunnen gecoördineerde toetsen worden afgenomen.

In de klas 2p staan twee uren op het programma naast reguliere vakken. Eén uur wordt ingevuld met drie modules(mod1)van ca. 12 lesuren; de onderwerpen zijn: archeologie, mediawijsheid ( in het Engels) en denkles. In het tweede lesuur wordt het vak kunst gegeven in drie modules (mod2); de onderwerpen zijn: muziek, tekenen en handvaardigheid. Door het rooster te bepalen!

In de klas 3p staan twee uren op het programma naast reguliere vakken. Eén uur wordt ingevuld met drie modules (mod1) van ca. 12 lesuren; de onderwerpen zijn: economie, filosofie en drama. Het tweede lesuur wordt ingevuld met drie modules (mod2); de onderwerpen zijn: Spaanse vertellingen, creatief schrijven en 3D-ontwerpen. Door het rooster te bepalen!

Brugklassen R&W 1 (7e en 8e lesuur)
A2,G2,P2,A3,G3,P3 Chinees 2 (1e en 9e lesuren)
P2 Mod1 1
P2 Mod2 1
P3 Mod1 1
P3 Mod2 1

Bovenbouw

klas 4 havo 5 havo 4-5 sbb 4 vwo 5 vwo 6 vwo 4-6 sbb
ak 4 3 8 3 3 3 11
biol 4 4 10 3 3 3 12
bsm 3 4 8
chtc 3 3 3 12
ckv 1 1 3 1 1 4
dutl 3 4 10 3 3 3 12
econ 4 4 10 3 3 3 12
entl(ct) 4(3) 3 9 3(3) 2(3) 3 10
fatl 3 4 10 3 3 3 12
fi 3 3 3 11
ges 3 4 8 3 2 3 12
grkc 4 4 5 18
in 3 4 8 3 2 3 11
lakc 4 4 5 18
lo 2 1 3 2 2 1 4
lv 1 2 2 3
maw 4 3 8
m&o 3 4 8 3 3 3 11
maat 2 3 2 3
ml/gu 1 1 3 1 1 1 4
mux 3 3 3 12
nat 4 4 10 3 3 3 12
netl 4 4 10 3 3 3 12
re 1
schk 3 4 8 3 3 3 11
sptl 4 4 4 16
tex 4 3 8 3 3 3 12
wisA 3 4 8 3 3 3 13
wisB 4 4 8 4 4 3 15
wisC 3 2 3 12
wisD 3 2 3 11
wkwt 1 1 1 4

Toelichting

PWS wordt in de examenklassen tot aan de kerstvakantie 2 uur per week ingeroosterd aan het einde van de dag. In de examenklassen worden 2 uren lo gegeven gedurende de eerste helft van het schooljaar. Op het atheneum wordt ckv gegeven in klas 4 en 5.
Op het gymnasium is de cultuur van de klassieken onderdeel van de lessen klassieke talen.