U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Aandacht voor leerlingen

De havo onderbouw bestaat uit het tweede en het derde leerjaar. Elk leerjaar bestaat uit drie of vier klassen. De leerlingen zitten gedurende de onderbouw in dezelfde klas met dezelfde persoonlijke mentor. In klas vier, de start van de bovenbouw, krijgen leerlingen een nieuwe persoonlijke mentor. Deze mentor blijft de mentor tot aan de diplomering in klas vijf.

In zowel de onder- als de bovenbouw heeft iedere klas twee mentoren. Op deze manier heeft de mentor een kleinere groep leerlingen onder zijn of haar hoede. Hierdoor is er gedurende het schooljaar meer persoonlijk contact tussen mentor en leerling mogelijk. Naast intensief contact tussen leerling en mentor is er ook veel persoonlijk contact met thuis. Gedurende het jaar voeren de mentor, de ouder en de leerling zogenaamde MOL-gesprekken. In dit driehoeksgesprek staat het stellen van leerdoelen en zelfreflectie centraal.

De wereld in

Naast leren in de school trekken we er graag op uit. In ieder leerjaar zijn er diverse leuke en leerzame excursies. Naast de dagexcursies zijn er ook meerdaagse studiereizen. In klas drie gaan we een week op wintersurvival in Tsjechië. Naast skiën of snowboarden staan hier verschillende spectaculaire activiteiten zoals biatlonschieten, langlaufen, tokkelen en paardrijden door de sneeuw op het programma. In klas vier is er een keuzeprogramma waarbij leerlingen kunnen kiezen voor een culturele reis naar Schotland of naar Italië.

Uitdagend onderwijs

Havo leerlingen kunnen er voor kiezen om versterkt taalonderwijs te volgen. Zowel voor Engels (Cambridge track), Duits als Frans kunnen leerlingen een geïntensiveerd programma volgen waarbij zij, naast een havo diploma, internationaal erkende certificaten kunnen behalen.

De ontwikkeling van talent vinden wij belangrijk. Zo kiezen leerlingen in de onderbouw tijden het module-uur voor verdieping in sport, kunst, muziek of techniek. Ieder half jaar kunnen leerlingen opnieuw een keuze maken uit een module en zo hun talent ontdekken of ontwikkelen.

Naast de module-uren kunnen leerlingen deelnemen aan diverse buitenschoolse activiteiten. Speciaal voor onze bovenbouwers is er een pre-hbo-college in samenwerking met de Hogeshool Leiden. In samenwerking met de Haagse Hogeschool is er ook een speciaal bèta programma. Daarnaast organiseren wij binnen de school een dronewedstrijd.

Samen vieren

Naast lessen en excursies vinden wij het belangrijk om fijne momenten en successen samen te vieren. Zo sluiten we het kalenderjaar af in de (kunst)sneeuw met een heuse winterfair. Het schooljaar sluiten we traditioneel af met de havo promotio in de aula van het TU gebouw. Daarnaast trekken we onder meer met elkaar op tijdens de jaarlijkse afdelingendag.

Keuzes maken voor de bovenbouw

In de derde klas gaan leerlingen nadenken over het profiel dat ze willen volgen in de bovenbouw. Op onze school kunnen leerlingen extra veel verschillende vakken kiezen, waardoor leerlingen een pakket kunnen kiezen dat goed aansluit op hun interesse en capaciteiten.

Begeleiding

De leerlingen van de havo onderbouw vormen een bijzondere groep binnen de school. Ze hechten groot belang aan de sociale interactie onderling en met de docenten. Als de docent de juiste snaar weet te raken heeft hij een leuke, enthousiaste groep leerlingen om mee te werken. Daarnaast zijn ze gebaat bij een strakke begeleiding met veel persoonlijke aandacht. Havoleerlingen willen graag weten waar ze aan toe zijn en vinden een duidelijke, consequente houding prettig. In de les hebben onze leerlingen vooral behoefte aan ervarend leren, aansluiting bij de praktijk van alledag en minder aan theoretische diepgang. Kleine, gestructureerde stapjes, met een diversiteit aan werkvormen en toetsing zijn een voorwaarde voor succes. We hechten er bij ons op school aan dat uw kind gezien en gekend wordt. Iedere klas heeft daarom twee mentoren die zich bezighouden met de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind en de klas. De mentor voert gesprekken met uw kind over cijfers, gedrag, plezier op school en andere zaken die uw kind raken. Daarnaast houdt de mentor zicht op de contacten tussen de klas en de vakdocenten. In de loop van de twee onderbouwjaren verwachten we steeds meer op het gebied van zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
Voor u als ouder is de mentor het eerste aanspreekpunt voor (school)zaken rond uw kind.