U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Havo onderbouw

De havo onderbouw bestaat uit het tweede en het derde leerjaar. Elk leerjaar bestaat uit drie of vier klassen. De leerlingen zitten in de twee leerjaren in dezelfde klas met dezelfde mentor en (over het algemeen) dezelfde docenten. Zo leren zij en de docenten elkaar goed kennen en ontstaat een veilige en vertrouwde omgeving.
De leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport uitgereikt. Tussendoor kunnen de leerlingen en hun ouders de studievoortgang via Magister volgen.

Een uitdagende havo: Juist op het Stanislas!

Juist omdat havoleerlingen hun eigen aanpak verdienen, proberen we het havo zó vorm te geven dat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Zo wordt de leerstof in kleine gestructureerde stappen aangeboden en met veel verbanden met de dagelijkse praktijk.
Daarnaast hebben leerlingen, uitgaande van hun eigen combinatie van capaciteiten en interesse, een heel scala van mogelijkheden om de verdieping en uitdaging te ervaren op het Stanislas.
We zijn er trots op in de havo onderbouw Cambridge Track (Engels op topniveau) aan te kunnen bieden. Daarnaast is het Westplantsoen een universumschool. Dat betekent dat wij bijzondere aandacht schenken aan het aantrekkelijker maken van het bèta-technisch onderwijs.
De vakdocenten ontwikkelen excellentie-opdrachten voor leerlingen die binnen hun les goed scoren. De leerlingen mogen deze tijdens de les maken, bijvoorbeeld in de mediatheek. Van leerlingen die hieraan meedoen, horen we dat ze hierdoor meer plezier hebben in het vak en gemotiveerder zijn om goed te blijven scoren.

De betere leerlingen worden extra uitgedaagd door de mogelijkheid om een extra vak te volgen in klas 4 en 5. Hele goede leerlingen kunnen zelfs van havo 3 naar atheneum 4 overstappen.
Voor beide routes geldt dat we eisen stellen aan de leerlingen die hierin interesse hebben. De mentor begeleidt hen in het voldoen aan deze eisen.

Keuzes maken voor de bovenbouw

In de derde klas gaan leerlingen nadenken over het profiel dat ze willen volgen in de bovenbouw. Op onze school kunnen leerlingen extra veel verschillende vakken kiezen, waardoor leerlingen een pakket kunnen kiezen dat goed aansluit op hun interesse en capaciteiten.

Begeleiding

De leerlingen van de havo onderbouw vormen een bijzondere groep binnen de school. Ze hechten groot belang aan de sociale interactie onderling en met de docenten. Als de docent de juiste snaar weet te raken heeft hij een leuke, enthousiaste groep leerlingen om mee te werken. Daarnaast zijn ze gebaat bij een strakke begeleiding met veel persoonlijke aandacht. Havoleerlingen willen graag weten waar ze aan toe zijn en vinden een duidelijke, consequente houding prettig. In de les hebben onze leerlingen vooral behoefte aan ervarend leren, aansluiting bij de praktijk van alledag en minder aan theoretische diepgang. Kleine, gestructureerde stapjes, met een diversiteit aan werkvormen en toetsing zijn een voorwaarde voor succes. We hechten er bij ons op school aan dat uw kind gezien en gekend wordt. Daarom heeft elke klas zijn eigen mentor, een docent die zich bezighoudt met de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind en de klas. De mentor voert gesprekken met uw kind over cijfers, gedrag, plezier op school en andere zaken die uw kind raken. Daarnaast houdt de mentor zicht op de contacten tussen de klas en de vakdocenten. In de loop van de twee onderbouwjaren verwachten we steeds meer op het gebied van zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
Voor u als ouder is de mentor het eerste aanspreekpunt voor (school)zaken rond uw kind.

Projecten en excursies

 'Talent' is meer dan het halen van een hoog cijfer. Uitgaande van ons onderwijsconcept 'Heel de mens' bieden we op het Stanislascollege veel meer mogelijkheden aan leerlingen om hun talenten te ontwikkelen. Onze havisten doen actief mee in koor, orkest, toneel, leerlingenraad, First lego League, First Tech Challenge en sporttoernooien.

In de havo onderbouw krijgen de leerlingen een gevarieerd aanbod aan uitjes en excursies. Aan het begin van havo 2 is er een kennismaking in de Delflandhoeve in de vorm van een middag vol sport en spel. Begin oktober is de afdelingendag, waarbij elke afdeling een leuke dag organiseert voor haar leerlingen. Aan het eind van het schooljaar hebben we altijd een gezellige excursie, bijvoorbeeld naar Duinrel. De tweede klassen gaan met verschillende vakken op excursie. Met levensbeschouwing bezoeken zij een Delftse moskee. In het kader van het 'beter bèta'-programma zijn er verschillende projecten. In de derde klas wordt een bezoek gebracht aan de Rotterdamse haven. Daarnaast brengen de leerlingen Delft in kaart. De talen Engels, Frans en Duits organiseren het Taaldorp.
Verder bieden we op school het cultuurtraject aan: leerlingen gaan één of meerdere keren per jaar naar een dans- of theatervoorstelling en volgen een workshop in dans, muziek of drama.