U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Havo bovenbouw

Het vierde en vijfde leerjaar van de havo vormen de bovenbouw. In ons onderwijs zijn we duidelijk, bieden we een heldere structuur, zorgen we voor een afwisselende leeromgeving en vinden we een goede sfeer in de klas erg belangrijk. Ons uiteindelijke doel is dat de leerlingen onze school verlaten met het diploma en terugkijken op een leuke schooltijd waarin we ze op de juiste wijze hebben voorbereid op de maatschappij. Gemiddeld genomen bestaat de afdeling uit zes klassen havo 4 en zes klassen havo 5.

Onderwijs

Havo 4 is de voorexamenklas en havo 5 is het eindexamenjaar. In havo 4 verdelen we het schooljaar in 4 periodes en elke periode wordt afgesloten met een toetsweek. De leerlingen krijgen na elke toetsweek een rapport. In havo 5 werken we met drie schoolexamenperiodes die afgesloten worden met een schoolonderzoekweek, hierna starten de eindexamens.

De leerlingen hebben aan het einde van de onderbouw een profiel gekozen. Er zijn vier profielen: Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. In de bovenbouw volgen zij de verplichte vakken in het gemeenschappelijk en profieldeel. Daarnaast volgt elke leerling één gekozen vak.  Op onze school bieden we naast de reguliere keuzevakken ook de volgende vakken aan: Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM), Informatica en Maatschappijwetenschappen (MAW). Leerlingen die wat meer in hun mars hebben de mogelijkheid gekregen om  twee keuzevakken kunnen kiezen. 
Leerlingen die in de onderbouw Cambridge Track hebben gevolgd kunnen dat in de bovenbouw ook blijven volgen.

Begeleiding

De begeleiding van de leerlingen op de havo bovenbouw wordt gedaan door een groep betrokken mentoren. In het begin in havo 4 staat de groepsvorming centraal. Ook wordt er veel aandacht besteed aan studievaardigheden, in de bovenbouw wordt namelijk een groter beroep gedaan op de zelfstandigheid en het goed kunnen plannen dan in de onderbouw. Ook in havo 5 krijgt dit natuurlijk aandacht, de nadruk hier ligt dan op het voorbereiden op het zo goed mogelijk examen doen.

Buitenschoolse activiteiten

In de diverse vaklessen in de bovenbouw vinden verschillende projecten en excursies plaats om het onderwijs aantrekkelijk en afwisselend te maken voor de leerlingen. Afdelingsspecifieke activiteiten in de bovenbouw zijn de afdelingendagen aan de start van het schooljaar. De afdelingendag op 4 havo staat in het teken van kennismaken met de klas en de andere leerlingen van havo 4. We gaan hiervoor naar Den Haag waar we in het kader van geschiedenis en maatschappijleer de Tweede Kamer, de rechtbank en het Provinciehuis bezoeken. Voor 5 havo combineren we de afdelingendag met het vak ckv. We bezoeken hiervoor Amsterdam en bekijken hier het Van Gogh en het Rijksmuseum en maken een stadswandeling langs diverse hoogtepunten van deze stad. Natuurlijk is er ook wat tijd voor vrije tijd!
In mei organiseren wij voor de leerlingen van 4 havo onze reizenweek. Dit is voor veel leerlingen een activiteit waar ze met veel plezier aan terugdenken! Leerlingen kunnen kiezen uit diverse reizen, de laatste jaren gaan onze reizen naar Berlijn, Parijs, Italië, Schotland en Barcelona. Rond de kerst houden wij ons traditionele kerstgala voor de eindexamenleerlingen bij Lijm & Cultuur. We organiseren een groots dansfeest in stijl waar leerlingen in galakleding en met een live-band een mooie avond hebben. Tevens organiseren we aan het einde van het examenjaar een afsluitende barbecue om de schoolperiode op een gezellige manier af te sluiten met elkaar.
Natuurlijk worden er gedurende het jaar onder begeleiding van de mentoren ook diverse klassenuitjes georganiseerd