U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Atheneum onderbouw

Het Atheneum is een zesjarige opleiding die je voorbereidt op een vervolgstudie aan een universiteit of het hoger beroepsonderwijs. De onderbouw bestaat op dit moment uit 4 tweede en 4 derde klassen. Kenmerkend voor een atheneumleerling is de kritische en vragende houding, het vermogen om hoofd-van bijzaken te onderscheiden, een hoge mate van zelfstandigheid en het goed kunnen reflecteren op het eigen handelen.
In de lessen proberen we de leerlingen zoveel mogelijk uit te dagen in een aangename en veilige sfeer en met toegewijde docenten. Daarbij gaat het niet alleen om kennisverwerving, maar om de ontwikkeling van 'heel de mens'.

Onderwijs

In de onderbouw (klas 2 en 3) volg je alle vaklessen samen met je klas. In deze lessen ga je aan de slag met de lesstof, soms krijg je klassikaal les, soms werk je in groepen, soms wordt er zelfstandig gewerkt. Ook ICT speelt een belangrijke rol in ons onderwijs, docenten zetten hiervoor de digiborden en het Chromebook in. Om de leerlingen extra te motiveren en uit te dagen kunnen zij ervoor kiezen om een extra vak te volgen. Zij maken als ze dat willen een keuze uit de vakken Economie en Ondernemen (E&O) en Onderzoeken en Ontwerpen (O&O). Bij deze twee vakken wordt projectmatig onderwijs gegeven. Er is veel aandacht voor het aanleren van diverse vaardigen zoals: samenwerken, presenteren, onderzoek doen, plannen, prioriteiten stellen, creatief denken, etc. We halen regelmatig de buitenwereld in school en maken excursies naar bedrijven.Op het Atheneum kun je de Engelse top-opleiding Cambridge Track Engels (CT) volgen. In de vijfde klas wordt dit traject afgesloten en kun je een internationaal erkend certificaat behalen. Meer dan de helft van de leerlingen op het atheneum volgt CT. Ook kun je lessen volgen in Chinese Taal en Cultuur (hierin kun je uiteindelijk eindexamen doen).Er wordt veel aandacht gegeven aan vormende elementen van levensbeschouwelijke, culturele en sociale aard om bij te dragen aan de ontwikkeling van de leerling tot compleet mens.

Begeleiding

Alle leerlingen hebben een mentor die ook de mentorlessen geeft. De mentor is de spil in de begeleiding van de leerling, en is het eerste aanspeekpunt voor de ouders. In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan het leren leren en het sociale klimaat in de klas. Ook worden thema's als omgaan met conflicten, pestgedrag of 'nee' zeggen tegen alcohol of drugs in deze lessen behandeld.
Als we merken dat je extra aandacht nodig hebt, kunnen we soms helpen binnen het team (enkele teamleden hebben zich meer verdiept in zaken als dyslexie, pestgedrag en aan autisme verwante stoornissen).
In andere gevallen kun je terecht bij het zorgteam of bij docenten die zich speciaal bezighouden met studiebegeleiding.

Gedurende de derde klas wordt er veel aandacht besteed aan het kiezen van een profiel. Je kunt kiezen uit vier profielen: Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij, Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid. Naast de verplichte vakken in het gemeenschappelijke deel en het profieldeel kies je ook één of twee keuzevakken. Naast de gebruikelijke vakken, Engels CT en Chinees kunnen bij ons ook een aantal bijzondere vakken worden gekozen, namelijk: Filosofie, Spaans, Informatica en Wiskunde D. Wij bieden een breed onderwijsaanbod met veel keuzemogelijkheden!

Afdelingsactiviteiten

In het begin van het jaar gaan we met onze tweedeklassers op introductiekamp. Op deze manier leer je je nieuwe klas goed kennen en voel je je snel thuis op onze afdeling en in je klas.
Maar er is meer: het Cultuurtraject, de schoolfeesten, de Stanislasdag, de Kerstpromotio waar je kunt optreden voor de hele afdeling, de klassenuitjes met de mentor, de Promotio en het slotuitje aan het einde van het jaar.