V5-leerlingen pleiten voor onderzoek naar straatintimidatie in Delft

Voor één middag vormden maandagmiddag 15 april j.l. 39 van onze V5 - leerlingen de volksvertegenwoordiging van Delft. Verdeeld over 10 politieke partijen gingen zij met elkaar in debat over de noodzaak om in Delft een onderzoek uit te voeren naar straatintimidatie. Uit eerder onderzoek in Rotterdam en Amsterdam waren immers verontrustende resultaten naar voren gekomen. Om die reden vonden sommige leerlingen onderzoek in Delft niet nodig. Zij pleitten direct voor maatregelen. GroenLinks en STIP wilden geld steken in preventieve maatregelen. De SP, VVD en Onafhankelijk Delft zetten sterker in op handhaving. Uiteindelijk besloot de meerderheid van de raad om toch eerst onderzoek uit te laten voeren. De identiteit van Delft verschilt immers wezenlijk van die van Amsterdam of Rotterdam en geld moet effectief ingezet worden. Wel besloten de raadsleden het voorstel van de wethouder te amenderen. Niet alleen zal straatintimidatie van vrouwen onderzocht worden, ook mannen en met name LHBTI en mensen met migrantenachtergrond worden in het onderzoek betrokken. Het was een leerzaam en inspirerend debat dat vraagt om een vervolg. Winnaars in het debat waren: Amy Lin, Rianne Riemens, Thijs de Jong en Jasper Bijl. 
Dank aan medewerking van de gemeente Delft.

Publicatiedatum: 17 april 2019