SIDDER (Scholieren in de Delftse Raad)

Dinsdagmiddag hebben leerlingen uit VWO 5 onder het toezicht van burgemeester Marja Van Bijsterveldt deelgenomen aan SIDDER (Scholieren in de Delftse Raad), georganiseerd door de sectie maatschappijleer en de lokale partij STIP. SIDDER vindt jaarlijks plaats in de raadszaal van het stadhuis, maar vond dit jaar plaats in de aula van ons schoolgebouw. Iedere deelnemer vertegenwoordigt een van de partijen uit de gemeenteraad en moet vanuit het perspectief van deze partijen debatteren over een voorstel van het gemeentebestuur. Deze editie was het voorstel om het dragen van gevaarlijke voorwerpen in enkele wijken te verbieden.

Enkele aanwezige gemeenteraadsleden vormden een jury om de leerlingen te beoordelen op hun debattechnieken, hun vermogen om de idealen van hun partij uit te dragen en om politiek draagvlak te creëren voor hun ideeën. De juryleden waren veelal onder de indruk van het niveau van de deelnemers. Als winnaar wezen ze de ChristenUnie aan, vertegenwoordigd door Isa Curiel, Peter Branger en Roos Mensen. Beste debatter werd Noa Drop, vanwege haar vermogen tot het combineren van retoriek en het creëren van politiek draagvlak.

Volgend jaar zal SIDDER waarschijnlijk weer in de raadszaal van de gemeenteraad plaatsvinden, maar voor deze keer was het fijn dat het in de aula kon plaatsvinden!

Publicatiedatum: 11 juni 2021