Gift aan Stichting Niketan

De Stichting Vrienden van het Stanislascollege heeft aan Antoinette Termorshuizen een cheque van € 1.000 overhandigd voor haar werk in Bangladesh voor kinderen met een complexe handicap. Tijdens een fietstocht van Nederland naar Indonesië kwam zij in Bangladesh tot de ontdekking dat er voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige handicap geen opvang was. Daartoe heeft zij in 1995 de Stichting Niketan opgericht die zich bezig is gaan houden met de opvang en zorg in gespecialiseerde centra voor deze kinderen. Omdat dit allemaal op vrijwillige basis  geschiedt, is de Stichting Vrienden van het Stanislascollege van mening dat dit initiatief van harte ondersteund moet worden.

Zie voor verdere informatie: www.niketan.nl

Publicatiedatum: 11 maart 2020