Diplomaregister

Het diplomaregister is een online register dat door het ministerie van OCW beschikbaar wordt gesteld om fraude te bestrijden. Het Stanislascollege levert de examenresultaten aan het Ministerie. Onze examenkandidaten kunnen vervolgens na hun examen vanuit het register een digitaal uittreksel van hun diplomagegevens downloaden. Extra handig als je bijvoorbeeld het origineel kwijt bent door brand of diefstal.

Diplomaregister bekijken
Je kunt het diplomaregister bekijken door in te loggen op www.mijndiplomas.nl.
Hiervoor heb je een DigiD met sms-controle nodig.

Welke gegevens
Als je bent ingelogd, kun je een uittreksel met je diplomagegevens downloaden. Je krijgt een beveiligd pdf-bestand waarmee je kan aantonen welke diploma je hebt behaald. Ga je doorstuderen? Onderwijsinstellingen kunnen de gegevens in het diplomaregister inzien. Zo kunnen ze direct bepalen of je de juiste vooropleiding hebt voor je nieuwe opleiding. Vraagt de onderwijsinstelling toch om een bewijs dat je je diploma hebt behaald? Dan kan je een uittreksel van het diplomaregister als beveiligd document mailen.

Ga je werk zoeken?
Gebruik het Europass CV, dan kan je makkelijk een uittreksel van het diplomaregister toevoegen aan je CV. Ga voor meer informatie naar www.europass.nl.

Meer weten over het diplomaregister? Ga dan naar www.duo.nl/diplomaregister.

Publicatiedatum: 10 juli 2019