Richtlijnen voor de bevordering naar klas 3 en klas 4

Wanneer hieronder wordt gesproken over het aantal tekorten en het gewogen gemiddelde berekend over de afgeronde eindcijfers, geldt het volgende:

 • voor de berekening van het gemiddelde cijfer wordt uitgegaan van alle gevolgde vakken met uitzondering van die vakken die in de bovenbouw geen examencijfers genereren. Dat zijn: informatiekunde & mediawijsheid, techniek, handvaardigheid en lichamelijke opvoeding;
 • voor de berekening van het aantal tekorten tellen alle vakken mee.

Havo

Een leerling wordt bevorderd indien:

 •  Een leerling 3 tekorten of minder heeft behaald en een gewogen gemiddelde van 6,3 of hoger heeft, berekend over de onafgeronde eindcijfers. Voor een bevordering bij 3 tekorten mag maximaal één van de vakken Nederlands, Engels/CT en Wiskunde onvoldoende zijn.

Een leerling wordt geclausuleerd bevorderd of doubleert indien:

 • Een leerling 3 tekorten of minder heeft behaald, maar een gewogen gemiddelde van minder dan 6,3 heeft, of
 • Een leerling 3 tekorten heeft behaald, waarbij twee of meer van de vakken Nederlands, Engels/CT en Wiskunde onvoldoende zijn, ongeacht het gewogen gemiddelde over de afgeronde eindcijfers.

Een leerling wordt geclausuleerd bevorderd, doubleert of moet het leerjaar overdoen op andere afdeling indien:

 • Een leerling 4 tekorten of meer heeft behaald, ongeacht het gewogen gemiddelde over de onafgeronde eindcijfers van alle vakken.

Aanvullende bevorderingseis leerjaar 3 naar leerjaar 4 havo - het 'puntencriterium'

Voor een bevordering naar leerjaar 4 gelden aanvullende eisen met betrekking tot het gekozen pakket. Indien de cijfers van de leerling niet aan deze eisen voldoen, dient de leerling een ander pakket te kiezen of kan worden besloten dat de leerling niet bevorderd kan worden naar leerjaar 4 op deze afdeling. Het betreft de volgende aanvullende eisen:

 • Een leerling wordt toegelaten in het gekozen profiel indien hij voor de vier gekozen profielvakken en het vak in het vrije deel op het eindrapport afgerond tot tenminste 32 punten komt. Als een leerling slechts vier van deze vijf vakken in de derde klas heeft gehad, dient hij daarvoor tenminste 26 punten te hebben behaald en bij drie vakken tenminste 20 punten. Halfjaarsvakken in de derde klas tellen niet mee bij de bepaling van het aantal punten.
 • Als een leerling op grond van zijn gemiddelde en het aantal tekorten bevorderd kan worden maar hij voldoet niet aan het bovengenoemde 'puntencriterium' én er is geen alternatief pakket mogelijk, dan kan de leerling niet als vanzelfsprekend toegelaten worden in het volgende leerjaar. De aanleverende en ontvangende coördinator zoeken in dat geval een oplossing die bindend is voor de leerling.
 • Het cijfer voor het vak economie in klas 3 telt voor het puntencriterium ook mee voor de keuze van het vak m&o in de bovenbouw

Vwo

Een leerling wordt bevorderd indien:

 • Een leerling 3 tekorten of minder heeft behaald en een gewogen gemiddelde van 6,3 of hoger heeft, berekend over de onafgeronde eindcijfers. Voor een bevordering bij 3 tekorten mag maximaal één van de vakken Nederlands, Engels/CT en Wiskunde onvoldoende zijn.

Een leerling wordt geclausuleerd bevorderd of doubleert indien:

 • Een leerling 3 tekorten of minder heeft behaald, maar een gewogen gemiddelde van minder dan 6,3 heeft, of
 • Een leerling 3 tekorten heeft behaald, waarbij twee of meer van de vakken Nederlands,Engels/CT en Wiskunde onvoldoende zijn, ongeacht het gewogen gemiddelde over de onafgeronde eindcijfers.

Een leerling wordt geclausuleerd bevorderd, doubleert of moet het leerjaar overdoen op andere afdeling indien:

 • Een leerling 4 tekorten of meer heeft behaald, ongeacht het gewogen gemiddelde over de onafgeronde eindcijfers van alle vakken.

Aanvullende bevorderingseis leerjaar 3 naar leerjaar 4 vwo - het 'puntencriterium':

Voor een bevordering naar leerjaar 4 op dezelfde afdeling gelden aanvullende eisen met betrekking tot het gekozen pakket. Indien de cijfers van de leerling niet aan deze eisen voldoen, dient de leerling een ander pakket te kiezen of kan besloten worden dat de leerling niet bevorderd kan worden naar leerjaar 4 op de betreffende afdeling. Het betreft de volgende aanvullende eisen:

 • Een leerling wordt toegelaten in het gekozen profiel indien hij voor de vier gekozen profielvakken en de twee vakken in het vrije deel op het eindrapport afgerond tot ten minste 39 punten komt. Als een leerling slechts vijf van deze zes vakken in de derde klas heeft gehad, dient hij daarvoor tenminste 33 punten te hebben behaald, bij vier vakken tenminste 26 punten en bij drie vakken tenminste 20 punten. Halfjaarsvakken in de derde klas tellen niet mee bij de bepaling van het aantal punten.
 • Als een leerling op grond van zijn gemiddelde en het aantal tekorten bevorderd kan worden maar hij voldoet niet aan het bovengenoemde 'puntencriterium' én er is geen alternatief pakket mogelijk, dan kan de leerling niet als vanzelfsprekend toegelaten worden in het volgende leerjaar. De aanleverende en ontvangende coördinator zoeken in dat geval een oplossing die bindend is voor de leerling.
 • Op het VWO kan Wiskunde B kan alleen gekozen worden indien het afgeronde eindcijfer voor wiskunde in 3 VWO tenminste een 7 is.
 • Het cijfer voor het vak economie in klas 3 telt voor het puntencriterium ook mee voor de keuze van het vak m&o in de bovenbouw.