Bevorderingsrichtlijnen bovenbouw

Klas 4 vwo naar 5 vwo

Een leerling wordt bevorderd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Voor de vakken Nederlands, Engels/CT en Wiskunde (A,B of C) geldt dat een leerling maximaal één tekort mag hebben en
  - Er zijn in totaal geen, één of twee tekorten, of
  - Er zijn drie of vier tekorten met een maximum van drie onvoldoendes en het gemiddelde van de cijfers is tenminste 6,0.
  Een cijfer 3 telt voor twee tekorten, maar telt bij het berekenen van het gemiddelde als een 3. Indien een leerling vier tekorten heeft, kan de leerling slechts bevorderd worden als hij voor aanvang van de vijfde klas een van de vakken met een tekort laat vallen.

Hierbij geldt:

 • Een leerling kan niet tot het volgende leerjaar worden toegelaten als de vereiste praktische opdrachten en/of handelingsdelen niet naar behoren zijn uitgevoerd;
 • Bij de vakken Lichamelijke Opvoeding en CKV telt een onvoldoende mee als tekort(en). Voldoendes voor deze vakken tellen niet mee voor het gemiddelde.

Klas 4 havo en klas 5 vwo

Een leerling wordt bevorderd als aan de volgende voorwaarden is voldaan

 • Voor de vakken Nederlands, Engels/CT en Wiskunde (A,B of C) geldt dat een leerling maximaal één tekort mag hebben en:
  - er is in totaal geen of één tekort of
  - er zijn twee tekorten en het gemiddelde van de cijfers is tenminste 6,0 of
  - er zijn drie tekorten met een maximum van twee onvoldoendes en het gemiddelde van de cijfers is tenminste 6,0.

Hierbij geldt:

 • Geen eindcijfer mag 3 of lager zijn;
 • Een leerling kan niet tot het volgende leerjaar worden toegelaten als de vereiste praktische opdrachten en/of handelingsdelen niet naar behoren zijn uitgevoerd;
 • De vakken Maatschappijleer en Levensbeschouwing én CKV als één cijfer; de afzonderlijke cijfers moeten minimaal een 4 zijn;
 • Bij het vak Lichamelijke Opvoeding telt een onvoldoende mee als tekort(en). Een voldoende voor dit vak telt niet mee voor het gemiddelde.