Profielen en vakken in de bovenbouw

Aan het einde van de onderbouw kies je een profiel. Dit profiel is gericht op een toekomstige studie- en/ of beroepskeuze. Je wordt uitgebreid voorbereid op en begeleid bij het maken van de profielkeuze.

De profielen zijn:

  • CM: cultuur & maatschappij
  • EM: economie & maatschappij
  • NG: natuur & gezondheid
  • NT: natuur & techniek
  • NG/NT: natuur, gezondheid & techniek

Havo

Jij en alle andere HAVO leerlingen volgen dezelfde vakken uit het gemeenschappelijk deel.
Daarnaast kies je 4 profielvakken. Als er meer profielvakken per regel staan kies je er één.
En in het vrije deel kies je één vak.

De volgende vakken mag je niet samen kiezen:
>  Wiskunde A en Wiskunde B
>  Geschiedenis en Scheikunde
Deze uitsluitingen gelden niet voor een tweede vak in het vrije deel. informeer bij je mentor of decaan als je meerdere vakken in het vrije deel wilt kiezen
 

Vwo: gymnasium en atheneum

Jij en alle andere VWO leerlingen volgen dezelfde vakken uit het gemeenschappelijk deel.
Daarnaast heb je 4 profielvakken. Als er meer profielvakken per regel staan kies je er één.
En in het vrije deel kies je twee vakken. Vanaf klas 5 is slechts één vak in het vrije deel verplicht.

** Geldt alleen voor het Atheneum
* Geldt alleen voor het Gymnasium

Regels:
> Voor Wiskunde B is op je eindrapport in VWO3 minimaal een 6,5 voor wiskunde vereist.
> Chinees kun je alleen kiezen als je dat in de onderbouw al 2 jaar hebt gevolgd of als je de taal spreekt en schrijft.
> Engels Cambridge Track kun je alleen kiezen als je dit in de onderbouw gevolgd hebt.
> Kies je voor een NT profiel dan kun je kiezen uit Frans of Duits of Chinees, geen Spaans.

De volgende vakken mag je in het vrije deel niet samen kiezen:
>  Tekenen en Muziek
>  Informatica en Muziek
>  Informatica en Filosofie
>  Wiskunde D en Filosofie
>  Wiskunde D en Tekenen
>  Wiskunde D en Muziek
Deze uitsluitingen gelden niet voor een 3e vak in het vrije deel. Informeer bij je mentor of decaan als je meer dan 2 vakken in het vrije deel wilt kiezen

Decanaat

De schooldecanen zijn aangewezen om, naast hun taak als vakdocent, leerlingen te begeleiden bij het kiezen van een profiel en een vervolgopleiding.

Lees verder