Profielen en vakken in de bovenbouw

Aan het einde van de onderbouw kiezen leerlingen een profiel. Dit profiel is gericht op een toekomstige studie- en/ of beroepskeuze. Leerlingen worden uitgebreid begeleid bij het maken van de profielkeuze.

De profielen zijn:

  • CM: cultuur & maatschappij
  • EM: economie & maatschappij
  • NG: natuur & gezondheid
  • NT: natuur & techniek
  • NG/NT: natuur, gezondheid & techniek

Havo

Alle leerlingen volgen de vakken uit het gemeenschappelijke deel: netl, entl, ckv, lo, lv(klas 4), maat (klas 4). Daarnaast moeten de leerlingen de profielvakken kiezen conform de tabel hieronder. Tenslotte kiezen leerlingen een vak in het vrije deel.

Vwo: gymnasium en atheneum

Alle leerlingen volgen de vakken uit het gemeenschappelijke deel.Daarnaast kiezen de leerlingen de profielvakken en twee vakken in het vrije deel conform de tabel hieronder. Vanaf de vijfde klas is slechts één vak in het vrije deel verplicht. Bij NT mag sptl niet gekozen worden.

* Geldt alleen voor het gymnasium.
** Geldt alleen voor het atheneum.