Profielen en vakken in de bovenbouw

Aan het einde van de onderbouw kies je een profiel. Dit profiel is gericht op een toekomstige studie- en/ of beroepskeuze. Je wordt uitgebreid voorbereid op en begeleid bij het maken van de profielkeuze.

De profielen zijn:

  • CM: cultuur & maatschappij
  • EM: economie & maatschappij
  • NG: natuur & gezondheid
  • NT: natuur & techniek
  • NG/NT: natuur, gezondheid & techniek

Havo

Jij en alle andere leerlingen volgen de vakken uit het gemeenschappelijke deel: netl, entl, ckv, lo, lv (klas 4), maat (klas 4).
Daarnaast kies je profielvakken en een vak in het vrije deel conform de tabel hieronder.

Vwo: gymnasium en atheneum

Jij en alle andere leerlingen volgen de vakken uit het gemeenschappelijke deel. Daarnaast kies je profielvakken en twee vakken in het vrije deel conform de tabel hieronder. Vanaf de vijfde klas is slechts één vak in het vrije deel verplicht. Bij het profiel NT mag sptl niet gekozen worden.

* Geldt alleen voor het gymnasium.
** Geldt alleen voor het atheneum.

Decanaat

De schooldecanen zijn aangewezen om, naast hun taak als vakdocent, leerlingen te begeleiden bij het kiezen van een profiel en een vervolgopleiding.

Lees verder