Maatwerkuren

Het Stanislascollege Westplantsoen vindt het belangrijk dat een leerling regie leert nemen over zijn/haar leerproces. Daarom zijn er maatwerkuren voor leerlingen. Een leerling bepaalt zelf welk vak hij tijdens een maatwerkuur wil volgen en bedenkt ook zelf of hij/zij voor dat vak wil versterken of verdiepen. Uiteraard worden de leerlingen begeleid bij het maken van keuzes. Deze begeleiding vindt plaats in de mentorlessen.

Omschrijving inhoud maatwerkuren per afdeling t.b.v. Blok 2