Maatwerkuren

Het Stanislascollege Westplantsoen vindt het belangrijk dat een leerling regie leert nemen over zijn/haar leerproces. Daarom zijn er maatwerkuren voor leerlingen. Een leerling bepaalt zelf welk vak hij tijdens een maatwerkuur wil volgen en bedenkt ook zelf of hij/zij voor dat vak wil versterken of verdiepen. Uiteraard worden de leerlingen begeleid bij het maken van keuzes. Deze begeleiding vindt plaats in de mentorlessen.

Jaarplanning maatwerk 2022-2023

Inschrijven voor maatwerk hoe dat je dat?

Omschrijving inhoud maatwerkuren per afdeling