Goede doelen

Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen leren dat het heel normaal is om iets voor een ander te doen, zonder dat je daar iets voor terugkrijgt. Daarom zijn er diverse goede doelen waar we ons ieder jaar weer voor inzetten. Ook leerlingen krijgen de kans om zelf een goed doel te kiezen en zich daarvoor in te zetten.

Vastenactie

Al vele jaren is er op onze school een vastenactie waar heel veel leerlingen met groot enthousiasme aan meedoen. De opbrengst gaat ieder jaar naar een goed doel.
Met deze actie sluiten we aan bij de oude traditie om in de tijd vóór Goede Vrijdag en Pasen stil te staan bij het lijden in de wereld en even meer oog te hebben voor de nood van anderen dan voor onze eigen behoeften. De leerlingen die meedoen eten vanaf 24 uur helemaal niets, maar ze mogen wel drinken. Ze laten zich sponsoren door hun ouders, opa's en oma's, vrienden, enz. Zo sprokkelen leerlingen een groot  bij elkaar voor het goede doel. De actie wordt  afgesloten met een feestmaal op school.
Meer informatie

Chityal - India

Onze school heeft zich jaren geleden gebonden aan een vaste jaarlijkse bijdrage in de bouwkosten van de Loyola Public School in Chityal in India. De reden voor onze band met deze school is dat oudleerling Mirjam van Heel er langere tijd heeft geholpen en lesgegeven, en dat zij bij terugkomst in Nederland een stichting in het leven heeft geroepen om de nieuwbouw en uitbreiding van deze idealistische school mogelijk te maken. Zij heeft zich toen ook gericht tot onze school om fondsen te werven. De bouw is nu voltooid en de belangrijkste behoefte op dit moment is geld om de vele kinderen die de school bezoeken zonder dat hun ouders daarvoor kunnen betalen, in hun dagelijks schoolleven te kunnen bekostigen. Daaraan willen wij graag bijdragen.De directeur van de Loyola Public School, Sunder Raju, heeft enige jaren geleden onze school bezocht, natuurlijk om te bedanken voor datgene wat zij al van ons hadden ontvangen, maar ook om ons te vragen te helpen bij het functioneren van de school in de toekomst.
Lees hier hoe Mirjam betrokken is geraakt bij deze bijzondere school. 

La Concordia - Nicaragua

Sinds 1988 onderhoudt het Stanislascollege een actieve zusterband met een middelbare school in het dorp La Concordia, nabij Estelí in Noord-Nicaragua. De naam van deze zusterschool werd in 1998 gewijzigd van het 'Instituto Nacional Edmundo Matamoros' in het 'Instituto Nacional La Concordia'. De school heeft ongeveer 250 leerlingen.
Het Instituto Nacional La Concordia is een school met weinig leermiddelen in een ontwikkelingsland. Het Stanislascollege heeft dan ook al een aantal malen financieel de helpende hand geboden.
Lees verder

Sint Nicolaas Actie

Vanuit het Sint Stanislascollege Westplantsoen wordt al vele jaren gewerkt door de Sint Nicolaas Actie (SNA). Kinderen in Nederland denken bij Sinterklaas al gauw aan cadeautjes en snoepgoed. In de landen van de Derde Wereld hebben ze vaak op de eerste plaats hulp nodig om te kunnen overleven. Sinds 1960 wordt vanuit onze school door een groep vrijwilligers, in de geest van Sint Nicolaas, geprobeerd die twee werelden, die twee behoeften, met elkaar te verenigen. Gezinnen, verenigingen en organisaties in Delft en omgeving kunnen bij de SNA terecht voor een bezoek van een goed verzorgde Sint en Pieten. Die actie loopt uitstekend, daarvoor hoeft geen reclame gemaakt te worden. Met de bezoeken wordt geld ingezameld dat jaarlijks wordt geschonken aan een kleinschalig project ten behoeve van kinderen in de Derde Wereld. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers (Sinten, zwarte pieten, pietenzusjes, strijkmoeders, pietenmoeders, chauffeurs en vele anderen) en de medewerking van de Stanislasgemeenschap kan de SNA elk jaar weer een aanzienlijk bedrag overmaken naar het goede doel van zijn keus. Voor meer informatie: www.snadelft.nl