Vwo-plus en gymnasium-plus

Als nu al duidelijk is dat je meer aankunt dan het vwo, is de vwo-plusklas misschien iets voor jou! Als je deze klas goed doorloopt, kun je na de brugklas doorstromen naar het gymnasium-plus. 

Vwo-plusklas

Waarom?
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen plezier hebben en houden in leren. In de plusklas bieden we onze leerlingen extra uitdaging door middel van een aangepast lesprogramma. Daarnaast besteden we veel aandacht aan ‘leren leren’ omdat is gebleken dat veel plusleerlingen hierbij nog ondersteuning kunnen gebruiken.

Hoe doen we dat?

 • De VWO-plusklassers hebben van bepaalde vakken minder uur per week les. De leerlingen moeten in minder tijd dezelfde stof leren als de andere brugklassers.
 • In de vrijgekomen tijd krijgen de leerlingen extra vakken en modules.
 • Bij de vakken waar geen lestijd is ingeleverd, wordt ‘gecompact en verrijkt’. Dit houdt in dat docenten sneller door de stof gaan waardoor er tijd overblijft voor verrijking.
 • De leerlingen krijgen de hele week les op VWO-plusniveau.

Inhoud

 • Voor Nederlands en wiskunde is er een half uur minder les per week (op jaarbasis) t.o.v. de andere brugklassen.
 • In de plusbrugklas is er een uur minder beeldende vorming per week t.o.v. de andere brugklassen.
 • De plusbrugklassen hebben een maatwerkuur minder dan de andere brugklassen.
 • In de plusbrugklas wordt CT-Engels gegeven (Cambridge Track). Dit is Engels op een hoger niveau.

In totaal wordt er drie uur vrijgespeeld. De drie uren worden opgevuld met de volgende vakken en modules:

Vakken (een uur per week gedurende het hele schooljaar):

 • Klassieke Cultuur
 • Denkles (natuurwetenschappelijk puzzelen)

Modules (een uur per week gedurende een kwart van het schooljaar):

 • Chinese taal en cultuur
 • Scheikunde practicum
 • Heroes & Heroines in literature and the world
 • Handvaardigheid

Voor wie?

De plusklas is bedoeld voor leerlingen met een VWO-advies die meer aankunnen en die breed geïnteresseerd zijn. Vaak zitten deze leerlingen op de basisschool al in een plusgroepje en/of krijgen extra uitdaging in de klas.

Vervolg na de brugklas

De pluslijn wordt voortgezet in de tweede en derde klas onder de vlag van het gymnasium. De leerlingen krijgen Latijn en Grieks erbij en volgen verplicht het vak CT (Cambridge Track; Engels op hoger niveau). In beide leerjaren wordt een klein beetje lestijd ingeleverd bij reguliere vakken en worden er modules aangeboden. Momenteel worden o.a. de volgende modules aangeboden in de tweede en derde klas:

 • Archeologie
 • Denkles
 • Drama
 • Economie & ondernemen
 • Tekenen
 • Muziek
 • Filosofie
 • 3D-ontwerpen
 • Programmeren
 • Spaanse vertellingen

Bij de overige vakken wordt, net als in de brugklas, gewerkt met compacten en verrijken van de stof.

Aanmelden voor de plusklas
Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw zoon/dochter geïnteresseerd is in de plusklas. 
 

 

Gymnasium-plus onderbouw

Ons gymnasium is een volwassen afdeling met in totaal zo'n 350 leerlingen. De onderbouw heeft per leerjaar ongeveer vier klassen, verdeeld over reguliere gymnasiumklassen en gymnasium-plusklassen. Leerlingen blijven in principe twee jaar bij elkaar in dezelfde klas, met dezelfde mentor en zoveel mogelijk dezelfde docenten. Het gymnasium heeft ook fysiek een duidelijke eigen plaats in de school: de gymnasium-kamer (152), die via de gang is verbonden met de lokalen waar Latijn en Grieks worden gegeven. De gymnasiumleerlingen volgen bovendien allemaal Cambridge Track: Engels op topniveau. Sommigen volgen ook nog het vak Chinese Taal en Cultuur. 
Voor gymnasium-plusleerlingen is de leerstof nog compacter gemaakt, waardoor in hun rooster ruimte is voor twee modulevakken per week. Dit zijn extra vakken, zoals archeologie, filosofie, drama, 3d-ontwerpen en informatica. Deze leerlingen sluiten aan het eind van de derde klas hun driejarige plusprogramma af en krijgen een certificaat uitgereikt.

De klassieke oudheid is een inspiratiebron voor vele activiteiten, enkele voorbeelden:

 • Castra Stanislaïca (Romeinse Kamp) aan het begin van de tweede klas.
 • Excursies naar het Archeon of het Allard Piersonmuseum.
 • Onze school heeft een samenwerkingsverband met het Leidse RijksMuseum van Oudheden.
 • Bezoeken aan toneelvoorstellingen en exposities die gebaseerd zijn op de klassieke oudheid.
 • Elke vijf jaar organiseren we een kampeerexpeditie voor alle leerlingen van het gymnasium  (zoals naar Trier (in 2003) en het Teutoburgerwoud (in 2009) en Tongeren/Xanten (2014). 
 • Vieringen in de kapel (minstens tweemaal per jaar voor een viering die is georganiseerd door bovenbouwers.

Extra uitdaging in de bovenbouw voor ambitieuze gymnasiasten

De bovenbouw van het gymnasium wordt gekenmerkt door een sterk pluskarakter van een meer algemene aard. Al jarenlang bestaat er een hechte band met de Pre-University en Pre-Class projecten van de Universiteit Leiden, waarbij een groot deel van onze leerlingen al vroeg in aanraking komen met academische vorming. Soortgelijke verbanden bestaan ook met de TU Delft en de Erasmus Universiteit te Rotterdam Verder wordt er door de gymnasiasten fel gedebatteerd in wedstrijden zoals het Lagerhuis en het European Youth Parliament.

In de bovenbouw wordt gewerkt met verticale mentorgroepen: de leerlingen van 4, 5 en 6 gym zijn ondergebracht in Huizen die integratie tussen verschillende jaarlagen bevorderen en het leren van elkaar stimuleren. Drie jaar lang zitten de leerlingen in dezelfde groep bij dezelfde tutor en ondernemen gezamenlijk verschillende activiteiten.