Plaatsingsreglement Stanislascollege Westplantsoen

Wij vinden het belangrijk dat op onze school een goed en prettig onderwijsklimaat heerst. Voor schooljaar 2022-2023 betekent dit dat wij een instroomcapaciteit hebben van 330 leerlingen in de brugklas, verdeeld over 5 havo-/vwo-klassen, 3 vwo-klassen en 3 vwo-plusklassen.

Brugklasniveau

Aantal plaatsen

Bijbehorend basisschooladvies

Havo-vwo

150

havo

havo/vwo

Vwo

90

vwo

Vwo+

90

vwo

Voorrangscriteria

Bij het aanmelden krijgen (indien het aantal aangemelde en plaatsbare leerlingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen) de volgende leerlingen voorrang:

-Voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-)broer/zus op het Stanislascollege Westplantsoen
-Voorrang voor kinderen van personeelsleden werkzaam op het Stanislascollege Westplantsoen
-De woonplaats van de leerling bepaalt vervolgens de voorrang, waarbij geldt dat:
 

>  Leerlingen uit RING 1, altijd worden geplaatst;
>  Vervolgens leerlingen uit RING 2 worden geplaatst;
>  Hierna worden leerlingen uit RING 3 geplaatst.

De loting die bij dit proces hoort, wordt verricht door een notaris. Leerlingen uit het blauwe en roze gebied worden op basis van de loting genummerd en vervolgens geplaatst totdat de maximale capaciteit is bereikt.

Gegarandeerde plaatsing op een Delftse middelbare school
Leerlingen die op ons aanmeldformulier als tweede keuze een andere school in Delft hebben opgegeven kunnen, indien zij niet bij ons geplaatst kunnen worden, gegarandeerd geplaatst worden op de Delftse school die zij als tweede keuze opgaven

Tijdpad

-Aanmelden kan met een havo-, havo/vwo-, vwo-/gymnasium/plusadvies;
-Aanmelden vanaf 5 februari tot en met 25 februari. Voor de aanmelding hebben wij een ingevuld aanmeldformulier en het adviesformulier van de basisschool nodig;
-Aanmeldingen die wij na 25 februari ontvangen, worden niet meer ingenomen;
-Indien het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen zal geloot worden. De loting geschiedt met inachtneming van de voorrangscriteria zoals die hierboven zijn beschreven;
-Op 7 april ontvangen de ouders/verzorgers per e-mail bericht over de plaatsing;
-Bij het bericht van plaatsing zit een link naar een online formulier waarmee de ouder/verzorger de plaatsing van zijn/haar kind bevestigt. Voor 9 april moet de ouder/verzorger dit formulier hebben ingevuld;
-Als op 9 april blijkt dat er nog plaatsen beschikbaar zijn, dan worden deze op volgorde van de eerder gedane loting beschikbaar gesteld. Op zaterdag 9 april tussen 9.00-12.00 uur worden ouders/verzorgers gebeld wiens kind alsnog geplaatst kan worden.
-Leerlingen die niet bij ons geplaatst kunnen worden en op ons aanmeldformulier als tweede keuze een andere school in Delft hebben opgegeven, kunnen gegarandeerd geplaatst worden op de Delftse school naar keuze. Wij zorgen voor doorgeleiding van het aanmeldformulier;
-Leerlingen die een school buiten Delft hebben vermeld en die niet geplaatst kunnen worden op onze school, wordt verzocht zich te melden bij de school van tweede keuze. Daarbij wordt niet gegarandeerd dat er plaats is.