U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Meepraten: Medezeggenschapsraad & Ouderraad

Wij vinden het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. Onze school heeft een Medezeggenschapsraad waar collega's, ouders en een leerling deel van uitmaken. Daarnaast beschikt onze school over een actieve Ouderraad. 

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die als doel heeft de belangen van de medewerkers, leerlingen en ouders te behartigen. In de praktijk komt dit er op neer dat de belangen van de school bevorderd worden. De raad doet dit door de inzet van haar advies- en instemmingsbevoegdheden. 

De leden van de MR zijn:

 • Lodewijk Dijkgraaf, directeur
 • Martijn van den Heuvel, docent
 • Ronald de Vreede, docent
 • Mariska Faber, ouder
 • Leo Barelds, ouder
 • vacant, leerling

Contact leggen met de MR is mogelijk per e-mail: mr@verwijder-dit.stanislascollege.nl

Ouderraad

Op Stanislascollege is een actieve Ouderraad. De hoofdtaak van de Ouderraad is het bevorderen van de communicatie tussen ouders/verzorgers en school (klankbordfunctie). De raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie en fungeert als gesprekspartner van de schoolleiding in het belang van zowel de leerlingen als de ouders. Ouders/verzorgers kunnen de Ouderraad benaderen voor algemene schoolzaken; het inwinnen van informatie, het melden van problemen of het stellen van vragen van algemene aard. De Ouderraad zal deze input waar nodig inbrengen in het maandelijks overleg met de directie. Voor individuele zaken zal de mentor doorgaans de contactpersoon voor ouders zijn.

De ouderraad bestaat uit onderstaande leden:

 • Ruud van Zijl - voorzitter
 • Mariska Faber - secretaris
 • Leo Barelds
 • Sandra IJzelenberg
 • Jolanda Heemstede
 • Antoine Zuijderwijk

De ouderraad is te bereiken per e-mail: ouderraadscr@verwijder-dit.stanislascollege.nl