U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Het begint bij jou!

Het Stanislascollege Dalton Delft is een kleine school waar leerlingen hun mavo- en havodiploma kunnen halen.
Vorig schooljaar heeft de school de eerste stappen gezet om een Daltonschool te worden. Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt gestart met de invoering van het Daltonsysteem.

Naast goed onderwijs is er veel aandacht aan de brede vorming van jonge mensen die de samenleving van morgen vorm en inhoud gaan geven.

Missie

Het Stanislascollege wenst dat door de samenwerking van medewerkers, leerlingen en ouders telkens nieuwe generaties leerlingen geholpen en begeleid worden om uit te groeien tot verantwoordelijke volwassenen, die bereid zijn met en voor anderen te leven. Dit betekent dat het er om gaat het beste uit jezelf te halen en dat ten dienste te stellen van God en de medemens.

De kernwaarden van het Stanislascollege zijn:

  • Heel de mens
    Niet alleen kennisontwikkeling maar ook de vorming en ontplooiing van talenten en waarden staan centraal. Nieuwe ervaringen gaan deel uitmaken van de belevingswereld van de leerlingen; we stimuleren hen hierop te reflecteren.
  • Oog voor de ander
    Medewerkers en leerlingen werken en leren in een sfeer van samenwerking en collegialiteit. Er is respect voor menselijke verhoudingen en culturen.
  • Hoge doelen nastreven
    We stimuleren iedereen het beste uit zichzelf te halen en talenten te ontwikkelen. Vanuit hun eigen kracht kunnen leerlingen dan andere mensen en de maatschappij uiteindelijk het beste van dienst zijn.

Visie

De leerling krijgt ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen groei en talentontwikkeling in een uitdagende omgeving waar belangstelling voor het kind en toewijding voor een vak zichtbaar en voelbaar zijn.