U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Studiekosten & verzekeringen

De overheid draagt zorg voor het grootste gedeelte van de financiering van het onderwijs. Toch kunnen ouders een enkele maal per jaar worden aangesproken voor kosten van leermiddelen, de schoolbijdrage of activiteiten.
Het Stanislascollege heeft voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verus. Voor alle leerlingen die op een buitenlandse reis gaan, heeft het Stanislascollege een reisverzekering afgesloten.
Naast deze verzekeringen biedt Verus een eigendommenverzekering aan voor leerlingen die ouders/verzorgers zelf kunnen afsluiten. Klik hier voor meer informatie over de dekking en verzekeringen

Schoolbijdrage

De overheid draagt zorg voor een  basis financiering van het onderwijs. Wij willen vanuit onze visie op onderwijs en op de ontwikkeling van onze leerlingen meer bieden dan wat op basis van deze financiering daadwerkelijk mogelijk is.  Daarom vragen wij aan de ouders van onze leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage van € 118 per schooljaar.
Met onze ouderraad bespreken en evalueren wij op jaarbasis voor welke doeleinden deze vrijwillige ouderbijdrage wordt ingezet. Jaarlijks ontvangen ouders een brief waarin wordt toegelicht hoe deze bijdrage wordt besteed.

Tegemoetkoming studiekosten

Op basis van het inkomen kan u als ouder/verzorger soms in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Klik hier voor meer informatie.

Incidentele kosten

Naast de kosten van leermiddelen en de schoolbijdrage kan aan ouders worden gevraagd te betalen voor excursies en werkweken. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd met opgave van kosten.

Annulering

Als leerlingen zich opgeven voor een activiteit waar kosten aan verbonden zijn, gaan de organisatoren financiële verplichtingen aan. Daarom is vastgesteld dat bij terugtrekking 25% van het deelnamebedrag verschuldigd blijft. Als de organisatoren meer kosten gemaakt hebben dan deze 25%, wordt het reële bedrag in rekening gebracht.