U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Contacten met ouders

Wij betrekken u als ouders/verzorgers volop bij de studievoortgang van uw kind, onze leerling. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat u thuis weet hoe het gaat op school en waar we naartoe werken. Zo kan ook thuis een betere en gerichtere ondersteuning worden geboden.

De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders

De eerste contactpersoon voor ouders/verzorgers is in de meeste gevallen de mentor. De gemakkelijkste manier om contact te leggen is per e-mail. Een alfabetische lijst met medewerkers en contactgegevens opgenomen in de schoolgids.

Magister: de studievoortgang van uw kind volgen

Magister is een online leerlingvolgsysteem. Hier worden de absenties, het huiswerk en de schoolprestaties van elke leerling bijgehouden. Met een speciale inlogcode hebben leerlingen en ouders/verzorgers inzage in de gegevens en kunnen zo elke dag zien hoe het gaat op school. 
Klik hier voor meer informatie over Magister.

Vaste contactmomenten

Elk schooljaar zijn er diverse vaste contactmomenten tussen ouders/verzorgers en de school. Zo zijn er elk jaar thema-avonden en tafeltjesavonden.
Tijdens de thema-avonden wordt een maatschappelijk of actueel thema besproken. Dat kan bijvoorbeeld zijn ‘Het kiezen van een profiel aan het einde van de onderbouw’ of ‘Verstandig omgaan met social media’. 
Na de eerste, tweede en derde rapport-uitreiking worden er tafeltjesavonden georganiseerd. Ouders/verzorgers kunnen met door hun gekozen docenten en/of de mentor de studievoortgang van hun zoon/dochter bespreken tijdens een tien-minuten-gesprek.

Informatieverstrekking gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. Het Stanislascollege volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en tafeltjesavonden. In overleg met de teamleiderleider kan daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.