Proclaimer

Het Stanislascollege is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet haar best om deze actueel te houden en van de juiste informatie te voorzien. Aan de informatie op deze website kunnen geen

rechten worden ontleend.Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Dat kan per e-mail aan [email protected].
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Het gebruik van beeldmateriaal op de website
Bij de aanmelding op onze school wordt aan ouders/verzorgers toestemming gevraagd voor het plaatsen van foto’s van schoolse activiteiten op de website en op de social media. Indien u als ouder/verzorger of als leerling van de school een foto die op de website is geplaatst graag verwijderd ziet worden, kan dat door dit door te geven aan de webmaster: [email protected].
Dit geldt ook voor foto’s die gepubliceerd zijn op de social media-platforms van de school.Als ouders/verzorgers hun toestemming voor het publiceren van beeldmateriaal geheel willen intrekken, kunnen zij contact opnemen met de teamleider/coördinator van hun zoon/dochter. Leerlingen die ouder zijn dan 16 jaar kunnen dit zelf aangeven bij de betreffende teamleider/coördinator.

Documenten in PDF-formaat
Een aantal documenten wordt weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de betreffende school van het Stanislascollege.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Deze worden gebruikt om uw voorkeuren op te slaan en om statistieken te verzamelen over het bezoek aan onze website. Daarmee kan het Stanislascollege nagaan welke onderdelen van een website vaak of juist weinig worden bezocht. Ook kan daarmee bijvoorbeeld worden vastgelegd met welke webbrowser de website vaak wordt bezocht. Aan de hand die gegevens kan de website verder verbeterd worden en kan de content beter worden afgestemd op de bezoekers.

Weten websites door cookies wie ik ben?
Nee, zeker niet! Met cookies kunnen websites alleen de computer herkennen en niet de gebruiker die er achter zit. Cookies kunnen niet gebruikt worden om uw persoonlijke gegevens (zoals e-mail- of woonadres) te achterhalen en houden dus ook geen enkel verband met verkooptelefoontjes, spam of virussen.

Hoe gebruikt het Stanislascollege cookies?
Het Stanislascollege gebruikt cookies alleen voor registreren van het websitebezoek (Google Analytics). Met behulp van de geregistreerde gegevens proberen wij onze website te verbeteren. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Internetsites en/of bronnen van derden
Via deze website wordt door middel van links ook toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden, zoals bijvoorbeeld Magister, JGZ, het Flexcollege of M5. Het Stanislascollege vindt het van belang dat ook deze websites zorgvuldig met gebruikers omgaan en heeft hier aandacht voor. Zo is voor Magister een aparte bewerkersovereenkomst afgesloten die gegevens van onze leerlingen beschermt.
De school kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud, of voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of informatiebronnen.