226 resultaten:
61.

Afspraken en protocollen

Afspraken en protocollen Afspraken en protocollen We vinden het belangrijk dat in school een fijne sfeer is. Dit betekent niét dat iedereen met elkaar bevriend moet zijn. Dit betekent wél dat…  
62.

Ziekte en afwezigheid

Ziekte en afwezigheid Ziek Als een leerling ziek is, moet dat de eerste dag gemeld worden tussen 8:15 en 9:00 uur per telefoon: (070) 394 05 65. Als de leerling weer op school komt, meldt de…  
63.

Pestprotocol

Pestprotocol We vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan. Dat school een fijne en veilige plek is. Dat ze zichzelf kunnen zijn op school, en dat ze respect hebben voor…  
64.

Kanjertraining

Kanjertraining Hoe ga je goed met mensen om? Hoe zorgen we ervoor dat het gezellig is in de klas en dat pesten wordt voorkomen? Hoe gedraag je je tegen je medeleerlingen en straks tegen je collega’s…  
65.

Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders

Artikel 1 Bij inschrijving van de leerling wordt melding gedaan van de gezinsrelatie waarin deze opgroeit, alsook van het gezagsrelatie met betrekking tot de (afzonderlijke ouders). Indien van…  
66.

Internet, e-mail, smartphones en social media

Internet, e-mail, smartphones social media Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van digitale leermiddelen, internet en social media. Dat is logisch aangezien goede digitale vaardigheden belangrijk…  
67.

Verzekeringen

Verzekeringen Het Stanislascollege heeft voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verus. Naast deze verzekering biedt Verus een eigendommenverzekering aan voor leerlingen…  
68.

Algemene schoolregels

Algemene Schoolregels Telefoons en filmen Het is bij ons op school verboden om ongevraagd filmopnamen en foto’s te maken van leerlingen en/of docenten. Dagelijkse organisatie Roosterwijzigingen…  
69.

Klachten en geschillen

Klachten en geschillen Wanneer een leerling (of een groep leerlingen) een klacht heeft, gaat hij daarmee bij voorkeur eerst naar betrokken docent. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost…  
70.

IOP en OPP

Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) en Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) is een plan waarin je aangeeft waar je de komende periode aan gaat werken. Dat…  

Zoek resultaten 61 tot 70 van 226