226 resultaten:
31.

Contacten met ouders

Contacten met ouders Wij betrekken de ouders/verzorgers volop bij de studievoortgang van hun kind. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat men thuis weet hoe het gaat op school. Zo kan ook…  
32.

Contacten met ouders - De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders

De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders De mentor is de belangrijkste persoon voor de leerling en ouders/verzorgers. Elke klas heeft een mentor. De mentor geeft naast zijn/haar vakles ook…  
33.

Contacten met ouders - Leerlingvolgsysteem Magister

Leerlingvolgsysteem Magister Magister is het digitale leerlingvolgsysteem van onze school. Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen bij aanvang van de schoolloopbaan een eigen inlogcode. Hiermee…  
34.

Hulp nodig?

Hulp nodig Heb je moeite met een vak of snap je iets niet? Of zit je niet lekker in je vel en wil je daar met iemand over praten? Op onze school kun je hulp krijgen bij het leren en als je…  
35.

Hulp nodig? - Hulp nodig

Hulp nodig Heb je moeite met een vak of snap je iets niet? Of zit je niet lekker in je vel en wil je daar met iemand over praten? Op onze school kun je hulp krijgen bij het leren en als je…  
36.

Stagelopen

Stagelopen Vanaf de derde klas én als je 15 jaar bent, ga je voor het eerst stagelopen. Het voordeel van stagelopen is dat je sneller leert, dingen sneller oppakt en nog beter ontdekt waar je goed…  
37.

Stagelopen

Eerst een stagecontract Voordat de stage begint is er een kennismaking/sollicitatiegesprek samen met het stagebureau. Tijdens dit gesprek maken we werkafspraken. Deze afspraken verwerken we in een…  
38.

Contact en bereikbaarheid

Contact en bereikbaarheid adres: P.C. Boutenslaan 201   2283 EZ Rijswijk  telefoon: 070 394 05 65 e-mail: …  
39.

Contact en bereikbaarheid - Contact en bereikbaarheid

Contact en bereikbaarheid adres: P.C. Boutenslaan 201   2283 EZ Rijswijk  telefoon: 070 394 05 65 e-mail: …  
40.

Meepraten

Meepraten Wij vinden het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. Onze school heeft een Medezeggenschapsraad waar…  

Zoek resultaten 31 tot 40 van 226