214 resultaten:
21.

Burgerschapsvorming

Burgerschapsvorming Op het Stanislas Pro is veel aandacht voor burgerschapsvorming. Samen met jou en je medeleerlingen zetten we ons regelmatig in voor de maatschappij, goede doelen en het milieu. …  
22.

Burgerschapsvorming - Burgerschapsvorming

Burgerschapsvorming Op het Stanislas Pro is veel aandacht voor burgerschapsvorming. Samen met jou en je medeleerlingen zetten we ons regelmatig in voor de maatschappij, goede doelen en het milieu. …  
23.

Stagelopen

Stagelopen Vanaf de derde klas én als je 15 jaar bent, ga je voor het eerst stagelopen. Het voordeel van stagelopen is dat je sneller leert, dingen sneller oppakt en nog beter ontdekt waar je goed…  
24.

Stagelopen

Eerst een stagecontract Voordat de stage begint is er een kennismaking/sollicitatiegesprek samen met het stagebureau. Tijdens dit gesprek maken we werkafspraken. Deze afspraken verwerken we in een…  
25.

Examen en Entree-opleiding

Examen en Entree-opleiding Aan het einde van de opleiding praktijkonderwijs kun je een diploma halen. Je moet dan aan de volgende eisen voldoen: Een aanwezigheid van minimaal 80%. Je portfolio…  
26.

Examen en Entree-opleiding - Entree-opleiding

Entree-opleiding In het vierde jaar start je met het Entreeprogramma. Deze opleiding biedt jou de kans om op onze school en MBO niveau 1-diploma te halen.  
27.

Lestijden, rooster en lesuitval

Lestijden, rooster en lesuitval Jij en je ouders/verzorgers kunnen het rooster bekijken in Magister. Dit kan via de Magister-App of door in te loggen via de website van Magister.  > Klik…  
28.

Lestijden, rooster en lesuitval

* Alle dagen is er een zevende lesuur ingeroosterd. Leerjaren 1 en 2 en klas 3a hebben 2 keer per week tijdens het dit uur een coachingsuur. De klassen 3b en 3c en leerjaren 4 en 5 hebben één keer…  
29.

Vakken en lessentabel

Vakken en lessentabel Op onze school krijg je praktijkvakken, AVO-vakken en nog enkele overige vakken.  Een overzicht van de vakken die leerlingen per schooljaar volgen, is te zien in de…  
30.

Vakken en lessentabel - Overige vakken

Overige vakken Naast de vakken die hierboven genoemd worden krijg je ook gym, muziek en cultureel kunstzinnige vorming (CKV). Onderdeel van de lessen CKV is onder andere toneel, videobewerking en…  

Zoek resultaten 21 tot 30 van 214