214 resultaten:
91.

Film over de school - Film over de school

Film over de school  
92.

Heel de mens

Heel de mens Heel de mens In ons onderwijs staan terugkijken op je eigen ontwikkeling, de totale ontwikkeling van jezelf met oog heeft voor je anderen en het maken van goede keuzes centraal. Deze…  
93.

Contact en bereikbaarheid

Contact en bereikbaarheid adres: P.C. Boutenslaan 201   2283 EZ Rijswijk  telefoon: 070 394 05 65 e-mail: …  
94.

Kanjertraining

Kanjertraining Hoe ga je goed met mensen om? Hoe zorgen we ervoor dat het gezellig is in de klas en dat pesten wordt voorkomen? Hoe gedraag je je tegen je medeleerlingen en straks tegen je collega’s…  
95.

Schoolkampen

Schoolkamp Bij ons ga je een keer op schoolkamp op een leuke plek in de buurt van Rijswijk. Het kamp is aan het begin van de eerste klas. Het schoolkamp zorgt ervoor dat je alle leerlingen uit…  
96.

Activiteiten

Activiteiten Op onze school is er ook buiten de lessen van alles te beleven. Zo zijn er elk jaar schoolfeesten en vieringen rond kerst en pasen. Ook zetten we ons regelmatig in voor goede doelen. Zo…  
97.

Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders

Artikel 1 Bij inschrijving van de leerling wordt melding gedaan van de gezinsrelatie waarin deze opgroeit, alsook van het gezagsrelatie met betrekking tot de (afzonderlijke ouders). Indien van…  
98.

Verzekeringen

Verzekeringen Het Stanislascollege heeft voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verus. Naast deze verzekering biedt Verus een eigendommenverzekering aan voor leerlingen…  
99.

Klachten en geschillen

Klachten en geschillen Wanneer een leerling (of een groep leerlingen) een klacht heeft, gaat hij daarmee bij voorkeur eerst naar betrokken docent. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost…  
100.

Jaaragenda

Jaaragenda Jaaragenda Naar de visuele weergave In de onderstaande jaargids vindt u alle belangrijke gebeurtenissen op onze school terug.  

Zoek resultaten 91 tot 100 van 214