207 resultaten:
1.

Het team

Het team Het team Het Stanislascollege Praktijkonderwijs heeft een betrokken team dat zich elke dag inzet voor de leerlingen. De school wordt geleid door het managementteam (MT).  Het team van…  
2.

Het team - Overig personeel

Overig personeel mw. I Bakker [email protected] dhr. R. Broekman [email protected] mw. R. Dihal [email protected] mw. S. Habyby [email protected] dhr. R.…  
3.

Het team - Zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers mw. M. Hadioui coördinator passend onderwijs [email protected] dhr. K. van der Hoeven leerlingbegeleider [email protected]  
4.

Het team - Docenten

Docenten mw. M. Kiekens beeldende vorming [email protected] dhr Y. van ‘t Leven gym [email protected] mw. K. de Ruiter muziek [email protected] dhr F. van Straaten gym …  
5.

Het team - Mentoren schooljaar 2021-2022

Mentoren schooljaar 2021-2022 klas mentor e-mailadres 1A dhr. V. Goudzwaard [email protected] 1B mw. E. Celikoglu [email protected] 1C mw. I. Ros…  
6.

Studiekosten en verzekeringen

Studiekosten en verzekeringen Studiekosten De overheid draagt zorg voor het grootste gedeelte van de financiering van het onderwijs. Omdat wij leerlingen meer willen bieden dan op basis van de…  
7.

Studiekosten en verzekeringen - Tegemoetkoming studiekosten

Tegemoetkoming studiekosten Via de afdeling toeslagen van de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend. Dit is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar bovenop de…  
8.

Studiekosten en verzekeringen - Vrijwillige schoolbijdrage

Vrijwillige schoolbijdrage De overheid draagt zorg voor een sobere financiering van het onderwijs. Tegelijkertijd wil het Stanislas Praktijkonderwijs vanuit de visie op onderwijs en op de…  
9.

Studiekosten en verzekeringen - Studiekosten

Studiekosten De overheid draagt zorg voor het grootste gedeelte van de financiering van het onderwijs. Omdat wij leerlingen meer willen bieden dan op basis van de overheidsfinanciering mogelijk…  
10.

Afspraken en protocollen

Afspraken en protocollen Afspraken en protocollen We vinden het belangrijk dat in school een fijne sfeer is. Dit betekent niét dat iedereen met elkaar bevriend moet zijn. Dit betekent wél dat…  

Zoek resultaten 1 tot 10 van 207