223 resultaten:
1.

Algemene schoolregels

Algemene Schoolregels Telefoons en filmen Het is bij ons op school verboden om ongevraagd filmopnamen en foto’s te maken van leerlingen en/of docenten. Dagelijkse organisatie Roosterwijzigingen…  
2.

Algemene schoolregels - Algemene Schoolregels

Algemene Schoolregels Telefoons en filmen Het is bij ons op school verboden om ongevraagd filmopnamen en foto’s te maken van leerlingen en/of docenten. Dagelijkse organisatie Roosterwijzigingen…  
3.

Ziekte en afwezigheid

Ziekte en afwezigheid Ziek Als een leerling ziek is, moet dat de eerste dag gemeld worden tussen 8:15 en 9:00 uur per telefoon: (070) 394 05 65. Als de leerling weer op school komt, meldt de…  
4.

Ziekte en afwezigheid - Ziek

Ziek Als een leerling ziek is, moet dat de eerste dag gemeld worden tussen 8:15 en 9:00 uur per telefoon: (070) 394 05 65. Als de leerling weer op school komt, meldt de leerling zich bij de…  
5.

Contacten met ouders

Contacten met ouders Wij betrekken de ouders/verzorgers volop bij de studievoortgang van hun kind. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat men thuis weet hoe het gaat op school. Zo kan ook…  
6.

Contacten met ouders - Gespreksavonden voor ouders rond de Ignatiaanse Pedagogiek (IgPe)

Gespreksavonden voor ouders rond de Ignatiaanse Pedagogiek (IgPe) In de loop van het schooljaar worden oudergespreksavonden georganiseerd over de Ignatiaanse Pedagogiek. Na een inleidende lezing…  
7.

Contacten met ouders - De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders

De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders De mentor is de belangrijkste persoon voor de leerling en ouders/verzorgers. Elke klas heeft een mentor. De men- tor geeft naast zijn/haar vakles ook…  
8.

Contacten met ouders - Leerlingvolgsysteem Magister

Leerlingvolgsysteem Magister Magister is het digitale leerlingvolgsysteem van onze school. Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen bij aanvang van de schoolloopbaan een eigen inlogcode. Hiermee…  
9.

Begeleiding en ondersteuning

Begeleiding en ondersteuning Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij/zij volgt de totale ontwikkeling van de leerling en is voor ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. De begeleiding die wij op…  
10.

Begeleiding en ondersteuning - Passend onderwijs

Passend onderwijs Elke school heeft een zorgplicht. Dat betekent een school voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben, moet zorgen voor een zo passend mogelijke onderwijsplek.…  

Zoek resultaten 1 tot 10 van 223