Meepraten

Wij vinden het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. Onze school heeft een Medezeggenschapsraad waar collega's, ouders en leerlingen deel van kunnen uitmaken.

Leerlingenraad

Op het Stanislas Pro is een leerlingenraad actief, die alle leerlingen van de school vertegenwoordigt. Deze raad gaat regelmatig met de schoolleiding in gesprek over schoolzaken en ondersteunt bij het organiseren activiteiten en festiviteiten. Alle leerlingen kunnen zich elk jaar verkiesbaar stellen voor de Raad.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van Stanislas Praktijkonderwijs bestaat uit:

  • mw. A. Bharatsingh - ouder
  • mw. K. van der Sman - ouder
  • dhr. T. Van Schie - medewerker
  • dhr. K. Van der Hoeven - medewerker

Afgevaardigden van de medezeggenschapsraden van de zes scholen van het Stanislascollege vormen samen de regioraad (RR). Hierin praten ouders en medewerkers aan de school formeel mee over het beleid van de scholengemeenschap.