Meepraten

Wij vinden het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. Onze school heeft een Medezeggenschapsraad waar collega's, ouders en leerlingen deel van kunnen uitmaken.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van Stanislas Praktijkonderwijs bestaat uit:

  • mw. A. Bharatsingh - ouder
  • mw. K. van der Sman - ouder
  • dhr. T. Van Schie - medewerker
  • dhr. K. Van der Hoeven - medewerker

Afgevaardigden van de medezeggenschapsraden van de zes scholen van het Stanislascollege vormen samen de regioraad (RR). Hierin praten ouders en medewerkers aan de school formeel mee over het beleid van de scholengemeenschap.