Kwaliteitsbeleid

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen en ouders kunnen erop vertrouwen dat de school werkt aan goed onderwijs. Er zijn veel activiteiten en maatregelen waarmee we de kwaliteit van ons onderwijs in de gaten houden en proberen te verbeteren. We kijken naar de leerdoelen van de leerling en wat de leerling nodig om die doelen te behalen. Terugkijken op wat we doen is een belangrijk onderdeel van kwaliteitszorg.

Doelen kwaliteitsbeleid Stichting Lucas Onderwijs
De strategische doelen van de Stichting Lucas Onderwijs staan in het Koersplan. Deze doelen vertaalt naar doelen op onze school. Het zorgen voor een goede kwaliteit van het onderwijs doen we in onze school. Op regio- en bestuursniveau worden de scholen hierin ondersteund en gestimuleerd.

Kwaliteitsbeleid van de school
Onder kwaliteit verstaan we in hoeverre we erin slagen onze doelen te halen naar tevredenheid van onszelf, leerlingen, de ouders en de Inspectie.
De Inspectie controleert ons op de 19 inspectiestandaarden. Dit zijn de normen waaraan we (wettelijk) moeten voldoen. Onze eigen doelen staan beschreven in het schoolplan 2019 -2023.
De medewerkers van onze school bepalen grotendeels de kwaliteit van onze school. Zij voelen zich betrokken bij de school en snappen waarom ze aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.
Met interne kwaliteitszorg zorgen we voortdurend voor de kwaliteit van ons onderwijs. Hierbij gebruiken we de kwaliteitskalender. In deze kalender staan alle activiteiten die we tijdens een schooljaar ondernemen om de doelstellingen te halen, te controleren, te verbeteren en vast te leggen.
Als blijkt dat iets niet goed gaat, kan een doelstelling worden aangepast of iets in onze aanpak.