Het team

Het Stanislascollege Praktijkonderwijs heeft een betrokken team dat zich elke dag inzet voor de leerlingen. De school wordt geleid door het managementteam (MT). 

Het team van het Stanislascollege Praktijkonderwijs

De dagelijkse leiding van het Stanislascollege Praktijk-onderwijs is in handen van het managementteam. Dit team wordt gevormd door de directeur en twee teamleiders. De directeur is eindverantwoordelijk voor de portefeuilles personeel, organisatie, onderwijs en financiën. De teamleider is integraal verantwoordelijk voor afdeling. De mentoren vallen onder verantwoordelijkheid van de teamleider. Elke klas heeft een eigen mentor. De school kent per vakgebied een vakdocent voor de praktijkvakken.

mw. J. Vijverberg directeur
mw. W. Kemper teamleider bovenbouw
Dhr. T. Ruijtersteamleider onderbouw

 

 

Vakdocenten, onderwijsassistenten en mentoren

De vakken worden gegeven door vakdocenten. Soms worden zij bijgestaan door onderwijsassistenten. Daarnaast heeft elke klas een mentor. De mentor geeft naast zijn/haar vakles ook mentorlessen aan de klas. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers. 

Mentoren schooljaar 2022-2023

KLAS MENTOR CO-MENTOR
1A Joost de Graas Marita van de Meer
1B Emine Celikoglu Rita Dihal
1C Brenda de Heij Mark van de Kraan
     
2A Dennis Horst Ingrid Bakker
2B Suzanne Merkern Yannick van ‘t Leven
2C Andy Naipal Esther van der Sprong
     
3A Ilona Ros Dennis Melgert
3B Arthur Gloudemans  
3C Arno Arkesteijn  
     
4A Arnoud de Kleijn  
4B Leantine Bastiaans  
4C Michael Richardson  
     
5A Anda van Bohemen  
5B Kevin Swarts  
5C Charlotte Rijkers