U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Het team

Het Stanislascollege Praktijkonderwijs heeft een betrokken team dat zich elke dag inzet voor de leerlingen. De school wordt geleid door het managementteam (MT). 

Het team van het Stanislascollege Praktijkonderwijs

De dagelijkse leiding van het Stanislascollege Praktijk-onderwijs is in handen van het managementteam. Dit team wordt gevormd door de directeur en een teamleider. De directeur is eindverantwoordelijk voor de portefeuilles personeel, organisatie, onderwijs en financiƫn. De teamleider is integraal verantwoordelijk voor de school. De mentoren vallen onder verantwoordelijkheid van de teamleider. Elke klas heeft een eigen mentor. De school kent per vakgebied een vakdocent voor de praktijkvakken.

  • dhr. J. van Beek - directeur
  • mw. W. Kemper - teamleider

Vakdocenten, onderwijsassistenten en mentoren

De vakken worden gegeven door vakdocenten. Soms worden zij bijgestaan door onderwijsassistenten. Daarnaast heeft elke klas een mentor. De mentor geeft naast zijn/haar vakles ook mentorlessen aan de klas. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers. 

Mentoren schooljaar 2018-2019

Klas 1a dhr. E. Celikoglu cele@stanislascollege.nl
Klas 1b dhr. A. de Kleijn kema@stanislascollege.nl
Klas 1c dhr. V. Goudzwaard gouv@stanislascollege.nl
Klas 2a mw. I. Ros rosi@stanislascollege.nl
Klas 2b M. Kiekens kiem@stanislascollege.nl
dhr. Y. van 't Leven levy@stanislascollege.nl
Klas 2c dhr. M. den Braven bram@stanislascollege.nl
Klas 3a mw. A. Bal bala@stanislascollege.nl
Klas 3b dhr. A. Arkesteijn arka@stanislascollege.nl
Klas 3c dhr. A. Gloudemans gloa@stanislascollege.nl
Klas 4a dhr. M. Richardson ricm@stanislascollege.nl
Klas 4b mw. M. van der Meer-van den Boogaard meea@stanislascollege.nl
Klas 4c mw. A. van Bohemen bona@stanislascollege.nl
Klas 5a mw. C. van Driel dric@stanislascollege.nl
Klas 5b dhr. M. van der Kraan kram@stanislascollege.nl
Klas 5c dhr. K. van der Hoeven hoek@stanislascollege.nl

Overig personeel

zorgcoƶrdinator mw. M. Hadioui hadm@stanislascollege.nl
orthopedagoog mw. M. van der Berg bmar@stanislascollege.nl
stagebureau mw. M.N. van der Meer merm@stanislascollege.nl
mw. M. van der Meer meem@stanislascollege.nl

Onderwijsondersteunend personeel

mw. I Bakker baki@stanislascollege.nl
dhr. R. Broekman bror@stanislascollege.nl
mw. R. Dihal dihr@stanislascollege.nl
mw. A. Eijgermans eija@stanislascollege.nl
mw. S. Habyby habs@stanislascollege.nl
dhr. R. Hofstede hofr@stanislascollege.nl
dhr. R. Jamal jaml@stanislascollege.nl
dhr. D. Jialal jiad@stanislascollege.nl
dhr. R. Martina marr@stanislascollege.nl
mw. M. van der Meer meem@stanislascollege.nl
dhr. M. Richardson ricm@stanislascollege.nl
mw. V. Suero suev@stanislascollege.nl
mw. Y. de Zwaan zway@stanislascollege.nl