Het team

Het Stanislascollege Praktijkonderwijs heeft een betrokken team dat zich elke dag inzet voor de leerlingen. De school wordt geleid door het managementteam (MT). 

Het team van het Stanislascollege Praktijkonderwijs

De dagelijkse leiding van het Stanislascollege Praktijk-onderwijs is in handen van het managementteam. Dit team wordt gevormd door de directeur en een teamleider. De directeur is eindverantwoordelijk voor de portefeuilles personeel, organisatie, onderwijs en financiën. De teamleider is integraal verantwoordelijk voor de school. De mentoren vallen onder verantwoordelijkheid van de teamleider. Elke klas heeft een eigen mentor. De school kent per vakgebied een vakdocent voor de praktijkvakken.

mw. J. Vijverberg directeur
mw. W. Kemper teamleider

 

 

Vakdocenten, onderwijsassistenten en mentoren

De vakken worden gegeven door vakdocenten. Soms worden zij bijgestaan door onderwijsassistenten. Daarnaast heeft elke klas een mentor. De mentor geeft naast zijn/haar vakles ook mentorlessen aan de klas. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers. 

Mentoren schooljaar 2021-2022

klas mentor e-mailadres
1A dhr. V. Goudzwaard [email protected]
1B mw. E. Celikoglu [email protected]
1C mw. I. Ros [email protected]
     
2A dhr.E. Pranger [email protected]
2B dhr. T Redelijkheid  [email protected] 
2C dhr. A. Naipal [email protected]
     
3A dhr. M. van t’ Hoog [email protected]
  mw. L. Bastiaans-Knibbe [email protected]
3B dhr. A. Gloudemans [email protected]
3C dhr. A. Arkesteijn [email protected]
     
4A dhr A.de Kleijn [email protected]
4B dhr. M. Richardson [email protected]
4C mw. A. van Bohemen [email protected]
     
5A dhr. K. Swarts [email protected]
5B mw. A. Tjaarda [email protected]
5C mw. C. Rijkers [email protected]

Docenten

mw. M. Kiekens beeldende vorming [email protected]
dhr Y. van ‘t Leven gym [email protected]
mw. K. de Ruiter muziek [email protected]
dhr F. van Straaten gym [email protected]

Zorgmedewerkers

mw. M. Hadioui coördinator  
passend onderwijs [email protected]  
dhr. K. van der Hoeven leerlingbegeleider [email protected]

Stagebureau

mw. M. van der Meer [email protected]
mw. M.N. van der Meer [email protected]

Overig personeel

mw. I Bakker [email protected]
dhr. R. Broekman [email protected]
mw. R. Dihal [email protected]
mw. S. Habyby [email protected]
dhr. R. Hofstede [email protected]
dhr. D. Jialal [email protected]
dhr. R. Martina [email protected]
dhr. T. van Schie [email protected]
mw. V. Suero [email protected]
mw. A. Torn [email protected]
mw. C. van der Velde [email protected]
mw. Y. de Zwaan [email protected]