Het team

Het Stanislascollege Praktijkonderwijs heeft een betrokken team dat zich elke dag inzet voor de leerlingen. De school wordt geleid door het managementteam (MT). 

Het team van het Stanislascollege Praktijkonderwijs

De dagelijkse leiding van het Stanislascollege Praktijk-onderwijs is in handen van het managementteam. Dit team wordt gevormd door de directeur en een teamleider. De directeur is eindverantwoordelijk voor de portefeuilles personeel, organisatie, onderwijs en financiën. De teamleider is integraal verantwoordelijk voor de school. De mentoren vallen onder verantwoordelijkheid van de teamleider. Elke klas heeft een eigen mentor. De school kent per vakgebied een vakdocent voor de praktijkvakken.

  • dhr. J. van Beek - directeur
  • mw. W. Kemper - teamleider

Vakdocenten, onderwijsassistenten en mentoren

De vakken worden gegeven door vakdocenten. Soms worden zij bijgestaan door onderwijsassistenten. Daarnaast heeft elke klas een mentor. De mentor geeft naast zijn/haar vakles ook mentorlessen aan de klas. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers. 

Mentoren schooljaar 2020-2021

klas mentor e-mailadres
1A dhr. V. Goudzwaard [email protected]
1B mw. E. Celikoglu [email protected]
1C mw. I. Ros [email protected]
     
2A dhr.E. Pranger [email protected]
2B dhr. T Redelijkheid  [email protected] 
2C dhr. A. Naipal [email protected]
     
3A mw. N. Aarnoudse [email protected]
3B dhr. A. Gloudemans [email protected]
3C dhr. A. Arkesteijn [email protected]
     
4A dhr A.de Kleijn [email protected]
4B dhr. M. Richardson [email protected]
4C mw. A. van Bohemen [email protected]
     
5A mw. C. van Driel [email protected]
5B mw. A. van der Meer-Boogaard [email protected]
5C dhr. M. van der Kraan [email protected]

Docenten

mw. N. Glisovic gym en AVO [email protected]
mw. M. Kiekens beeldende vorming [email protected]
dhr Y. van ‘t Leven gym [email protected]
mw. K. de Ruiter muziek [email protected]
dhr. K. Swarts gym [email protected]

Zorgmedewerkers

mw. M. Hadioui zorgcoördinator [email protected]
dhr. K. van der Hoeven leerlingbegeleider [email protected]

Stagebureau

mw. M. van der Meer [email protected]
mw. M.N. van der Meer [email protected]

Onderwijsondersteunend personeel

mw. I Bakker [email protected]
dhr. R. Broekman [email protected]
mw. E. Celicoglu [email protected]
mw. R. Dihal [email protected]
mw. S. Habyby [email protected]
dhr. R. Hofstede [email protected]
dhr. R. Jamal [email protected]
dhr. D. Jialal [email protected]
dhr. R. Martina [email protected]
dhr. J. Ruis [email protected]
dhr. T. van Schie [email protected]
mw. V. Suero [email protected]
mw. A. Torn [email protected]
mw. C. van der Velde [email protected]
mw. Y. de Zwaan [email protected]