De Ignatiaanse Pedagogiek: een unieke kijk op leren

Jezuietenscholen - en dus ook wij - hanteren de Ignatiaanse Pedagogiek in onze benadering naar leerlingen. In de Ignatiaanse Pedagogiek:

  • is het onderwijs gericht op uitgroei en rijping van 'heel de mens', dus niet alleen op kennisverwerving, maar ook op de ontplooiing van de affectieve, motorische, creatieve, intu├»tieve, sociale en religieuze vermogens;
  • wordt aan leerlingen een veilige leeromgeving geboden waarin zij zich geborgen weten en waarin zij zorg en persoonlijke aandacht krijgen;
  • streven we naar ervarend en gepersonaliseerd leren, zodat leerlingen persoonlijk betrokken zijn bij de leerstof en het leerproces, en hierover reflecteren.