Heel de mens

In ons onderwijs staan terugkijken op je eigen ontwikkeling, de totale ontwikkeling van jezelf met oog heeft voor je anderen en het maken van goede keuzes centraal. Deze waarden komen voort uit de Ignatiaanse pedagogiek.
Deze pedagogiek vormt de basis van het onderwijs waarmee wij onze leerlingen op laten groeien tot mensen die het beste uit zichzelf weten te halen mét oog voor de medemens.

Wat zou Stanislas doen?

In 1567 bereikte Stanislas Kostka  - de naamgever van onze school - na een lange reis naar Rome, waarin hij zijn roeping en ook zichzelf ontdekte. 'Voor het hogere ben ik geboren.' Al sinds onze oprichting in 1948 is dit motto onze inspiratiebron. Wat zou Stanislas doen? Dit is de vraag die we onszelf stellen bij iedere keuze die we maken en waarmee we elke dag inhoud en vorm geven aan ons onderwijs. We willen een school zijn die 'het hogere' uit onze leerlingen en medewerkers haalt. Stanislas is onze gids bij besluiten, beleid, onderwijsaanbod en pedagogiek. Steeds weer spelen de volgende thema's daarbij de hoofdrol.

Bewustzijn
Niet alleen het leren, maar ook de ontwikkeling van je sociale, culturele en sportieve talenten staan centraal. Het aanbieden van nieuwe ervaringen en het terugkijken hierop zorgen ervoor dat jij jezelf steeds beter leert kennen.

Competentie
We dagen je uit om het beste uit jezelf te halen. Vanuit je eigen kracht kun je andere mensen en de maatschappij uiteindelijk het beste van dienst zijn. Omdat wij weten dat elke leerling anders is, bieden we je maatwerk en hebben we aandacht voor wat er nodig is om jou te helpen om het beste van jezelf te halen.

Compassie
Voor je totale ontwikkeling is het belangrijk om ook de taal van het hart te spreken en te verstaan, om oog voor anderen te hebben en om vol compassie – begrip en medeleven -  anderen en daarmee jezelf te helen.

Betrokkenheid
Ieders rol en bijdrage is belangrijk voor de wereld, wie je ook bent en hoe groot je invloed ook is. Je kunt een positieve veranderaar zijn in je eigen leven en dat van anderen. We werken daarom steeds aan je betrokkenheid zelfvertrouwen zodat jij straks een verschil kan maken en kan staan voor wat je gelooft.

Wij zijn als school geslaagd wanneer je niet alleen zijn diploma haalt, maar ook hebt kunnen groeien en rijpen tot een compleet mens, die door persoonlijke en spirituele ontwikkeling, zelfbewustzijn, compassie en vastberadenheid zijn of haar eigen levenspad kan volgen, zoals Stanislas Kostka dat heeft gedaan.
Het Stanislascollege gaat daarom vol overtuiging verder met haar onderwijsvisie die verder gaat dan het onderwijs van dit moment. We meten ons succes dus niet alleen aan examenresultaten en statistieken, maar sturen actief op de ontwikkeling van jou als leerling,  als persoon en als onderdeel van de gemeenschap.