U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Oops, an error occurred! Code: 20190619185628b0863afa

Heel de mens

Het Stanislascollege is niet zomaar een school. Het is namelijk het enige Jezuïetencollege in Nederland, maar één van de ruim 2000 wereldwijd. Op Jezuïetenscholen gaat het niet alleen om het leren tijdens lessen, maar de totale ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal. Dus ook hoe je met anderen omgaat en hoe je je straks gedraagt op je werk.

Respectvol met elkaar omgaan

Spekkies roosteren tijdens het schoolkamp

Op onze school zitten leerlingen vanuit verschillende culturele en levensbeschouwelijke groepen. De leraren staan voor de taak abstracte begrippen praktisch en begrijpelijk te vertalen. Daarbij gaat het om de volgende aspecten:

  • het omgaan met elkaar;
  • het pedagogisch handelen;
  • het onderwijs;
  • het omgaan met levensbeschouwingen.

We leren kinderen respectvol om te gaan met elkaars verschillen en overeenkomsten. Daarbij gaan wij uit van wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt.

We vertellen leerlingen de diverse levensbeschouwelijke richtingen en helpen hen bij het ontwikkelen  van een eigen levensvisie. We zien het als onze taak om aan de leerlingen mee te geven:

  • dat denken en praten over je innerlijke drijfveren heel prettig is;
  • dat je als mens meer kunt betekenen voor de wereld;
  • dat geloof, hoop en liefde nooit aan kracht kunnen inboeten.

De Ignatiaanse Pedagogiek: een unieke kijk op leren

Jezuietenscholen - en dus ook wij - hanteren de Ignatiaanse Pedagogiek in onze benadering naar leerlingen. In de Ignatiaanse Pedagogiek:

  • is het onderwijs gericht op uitgroei en rijping van 'heel de mens', dus niet alleen op kennisverwerving, maar ook op de ontplooiing van de affectieve, motorische, creatieve, intuïtieve, sociale en religieuze vermogens;
  • wordt aan leerlingen een veilige leeromgeving geboden waarin zij zich geborgen weten en waarin zij zorg en persoonlijke aandacht krijgen;
  • streven we naar ervarend en gepersonaliseerd leren, zodat leerlingen persoonlijk betrokken zijn bij de leerstof en het leerproces, en hierover reflecteren.