U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Ziek

Als een leerling ziek is, moet dat de eerste dag gemeld worden tussen 8:15 en 9:00 uur per telefoon: (070) 394 05 65.

Als de leerling weer op school komt, meldt de leerling zich bij de administratie. Indien een leerling tijdens de schooldag ziek naar huis gaat, meldt hij zich af bij de mentor. De mentor neemt telefonisch contact op met de ouders/verzorgers van de leerling. Daarna geeft de mentor een akkoord briefje mee voor de receptie. De leerling levert deze in bij de receptie en mag dan naar huis.

Afwezigheid

Iedere leerling is verplicht alle lessen van zijn/haar klas of rooster te volgen.
Bij verhindering voor één of enkele lesuren zijn de ouders verplicht dit telefonisch door te geven aan de administratie.
Toestemming om één of meer dagen afwezig te mogen zijn moet tijdig, met opgaaf van redenen, schriftelijk aangevraagd worden. Betreft het familie- of gezondheidsomstandigheden, dan dient het verlof aangevraagd te worden bij de teamleider. Alle andere aanvragen voor verlof moeten ingediend worden bij de directeur. Verlofaanvragen die gekoppeld zijn aan de zomervakantie worden niet gehonoreerd, mits er een zeer dringende reden voor is.