U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Studiekosten

De overheid draagt zorg voor het grootste gedeelte van de financiering van het onderwijs. 
Toch kunnen ouders een enkele maal per jaar worden aangesproken de schoolbijdrage of kosten voor activiteiten.
Op basis van het inkomen kunnen ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Schoolbijdrage en incidentele kosten

De overheid draagt zorg voor een basisfinanciering van het onderwijs. Wij willen meer bieden dan wat op basis hiervan mogelijk is. Daarom vragen wij aan de ouders van onze leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage van € 118 per schooljaar.Met onze deelmedezeggenschapsraad bespreken en evalueren wij op jaarlijkse basis voor welke doeleinden deze vrijwillige ouderbijdrage wordt ingezet. Jaarlijks ontvangen ouders een brief waarin wordt toegelicht hoe deze bijdrage wordt besteed.Het is mogelijk om de schoolbijdrage in termijnen te voldoen. Ouders/verzorgers kunnen daarvoor contact opnemen met de administratie.

Naast de kosten van leermiddelen en de schoolbijdrage kunnen de ouders worden aangesproken voor de kosten van excursies en de kampweek. Daarnaast kunnen leerlingen soms op basis van vrijwilligheid meedoen aan door de school georganiseerde vakantieactiviteiten. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd kostenopgave.

Tegemoetkoming studiekosten

Via de afdeling toeslagen van de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Ouders ontvangen deze toeslag naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.
>> Meer informatie over het kindgebonden budget en een proefberekening maken.

Leerlingen die woonachtig zijn in Den Haag en waarvan de ouders een beperkt inkomen hebben, kunnen in aanmerking komen voor een Ooievaarspas. Met een Ooievaarspas kan een leerling een tegemoetkoming krijgen in de schoolbijdrage. Daarnaast ontvangt de leerling een schoolspullenpas. Hiermee kunnen tegen een gereduceerd tarief of zelfs gratis schoolspullen worden aangeschaft. Voor leerlingen die wonen in Delft is een Delftpas. Indien een leerling in het bezit is van een Ooievaarspas, vragen we de leerling om deze aan het begin van het schooljaar te laten zien/registeren bij de receptie van de school. Dit kan de leerling al doen voordat ouders een factuur van school hebben ontvangen.
>> Meer informatie over de Ooievaarspas
>> Meer informatie over de Delftpas

Leerlingen die woonachtig zijn in de gemeente Rijswijk en waarvan de ouders een laag inkomen hebben, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van schoolkampen en schoolreizen. 
>> Meer informatie over deze vergoeding

Verzekeringen

Het Stanislascollege heeft voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verus. Voor alle leerlingen die op een buitenlandse reis gaan, heeft het Stanislascollege een reisverzekering afgesloten.Naast deze verzekeringen biedt Verus een eigendommenverzekering aan voor leerlingen die ouders/verzorgers zelf kunnen afsluiten.
Klik hier voor meer informatie over de dekking en verzekeringen.

Annulering

Als leerlingen zich opgeven voor een activiteit waar kosten aan verbonden zijn, gaan de organisatoren financiële verplichtingen aan. Daarom is vastgesteld dat bij terugtrekking 25% van het deelnamebedrag verschuldigd blijft. Als de organisatoren meer kosten gemaakt hebben dan deze 25%, wordt het reële bedrag in rekening gebracht.