Studiekosten

De overheid draagt zorg voor het grootste gedeelte van de financiering van het onderwijs. Omdat wij leerlingen meer willen bieden dan op basis van de overheidsfinanciering mogelijk is, vragen wij ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage in de schoolkosten. 
Op basis van het inkomen kunnen ouders/verzorgers in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Vrijwillige schoolbijdrage

De overheid draagt zorg voor een sobere financiering van het onderwijs. Tegelijkertijd wil het Stanislas Praktijkonderwijs vanuit de visie op onderwijs en op de ontwikkeling van de leerlingen meer bieden dan wat op basis van deze financiering mogelijk is. Om dat mogelijk te maken vraagt de school aan de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage van €75 per schooljaar.

Met de medezeggenschapsraad bespreekt en evalueert de school elk jaar voor welke doeleinden de ouderbijdrage wordt ingezet.

Tegemoetkoming studiekosten

Via de afdeling toeslagen van de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend. Dit is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar bovenop de kinderbijslag.
De hoogte van de toeslag, hangt af van het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.
Gezinnen met een laag inkomen kunnen meestal een tegemoetkoming in de schoolkosten ontvangen via de gemeente waarin zij wonen.

Hieronder staan enkele links naar regelingen:
> Kindgebonden budget | Belastingdienst
> Regeling gemeente Delft | Delftpas
> Regeling gemeente Den Haag | Stichting Leergeld
> Regeling gemeente Rijswijk | Stichting Kei

Verzekeringen

Het Stanislascollege heeft voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verus. Voor alle leerlingen die op een buitenlandse reis gaan, heeft het Stanislascollege een reisverzekering afgesloten.Naast deze verzekeringen biedt Verus een eigendommenverzekering aan voor leerlingen die ouders/verzorgers zelf kunnen afsluiten.
Klik hier voor meer informatie over de dekking en verzekeringen.

Annulering

Als leerlingen zich opgeven voor een activiteit waar kosten aan verbonden zijn, gaan de organisatoren financiële verplichtingen aan. Daarom is vastgesteld dat bij terugtrekking 25% van het deelnamebedrag verschuldigd blijft. Als de organisatoren meer kosten gemaakt hebben dan deze 25%, wordt het reële bedrag in rekening gebracht.