Studiekosten

De overheid draagt zorg voor het grootste gedeelte van de financiering van het onderwijs. Toch kunt u als ouder/verzorger een enkele maal per jaar worden aangesproken op de schoolbijdrage of kosten voor activiteiten.
Op basis van het inkomen kunnen ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Schoolbijdrage en incidentele kosten

De overheid draagt zorg voor een basisfinanciering van het onderwijs. Wij willen meer bieden dan wat op basis hiervan mogelijk is. Daarom vragen wij aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage van € 118 per schooljaar. Met de medezeggenschapsraad bespreken en evalueren wij elk jaar hoe deze bijdrage wordt ingezet. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Het is mogelijk om de schoolbijdrage in termijnen te voldoen. Ouders/verzorgers kunnen daarvoor contact opnemen met de administratie.
Naast de schoolbijdrage en kosten voor leermiddelen kunnen de ouders/verzorgers worden aangesproken voor de kosten van excursies en de kampweek. Daarnaast kunnen leerlingen soms op basis van vrijwilligheid meedoen aan door de school georganiseerde vakantieactiviteiten. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd met een kostenopgave.

Tegemoetkoming studiekosten

Via de afdeling toeslagen van de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Ouders/verzorgers ontvangen deze toeslag naast de kinderbijslag. 
>> Meer informatie over het kindgebonden budget en een proefberekening maken.

Leerlingen die woonachtig zijn in Den Haag en waarvan de ouders een beperkt inkomen hebben, kunnen in aanmerking komen voor een Ooievaarspas. Met deze pas kan een leerling een tegemoetkoming krijgen in de schoolbijdrage en schoolspullen. Voor leerlingen die wonen in Delft is er de Delftpas.
Indien een leerling in het bezit is van één van deze passen, vragen we de leerling om deze aan het begin van het schooljaar te laten zien/registeren bij de receptie van de school. Dit kan de leerling al doen voordat ouders/verzorgers een factuur van school hebben ontvangen.
>> Meer informatie over de Ooievaarspas
>> Meer informatie over de Delftpas

Leerlingen die woonachtig zijn in de gemeente Rijswijk en waarvan de ouders een laag inkomen hebben, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van schoolkampen en schoolreizen. 
>> Meer informatie over deze vergoeding

Verzekeringen

Het Stanislascollege heeft voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verus. Voor alle leerlingen die op een buitenlandse reis gaan, heeft het Stanislascollege een reisverzekering afgesloten.Naast deze verzekeringen biedt Verus een eigendommenverzekering aan voor leerlingen die ouders/verzorgers zelf kunnen afsluiten.
Klik hier voor meer informatie over de dekking en verzekeringen.

Annulering

Als leerlingen zich opgeven voor een activiteit waar kosten aan verbonden zijn, gaan de organisatoren financiële verplichtingen aan. Daarom is vastgesteld dat bij terugtrekking 25% van het deelnamebedrag verschuldigd blijft. Als de organisatoren meer kosten gemaakt hebben dan deze 25%, wordt het reële bedrag in rekening gebracht.