U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Contacten met ouders

Wij betrekken de ouders/verzorgers volop bij de studievoortgang van hun kind. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat men thuis weet hoe het gaat op school. Zo kan ook thuis een betere ondersteuning worden geboden.

Leerlingvolgsysteem Magister

Stanislascollege maakt gebruik van het online leerlingvolgsysteem Magister. In Magister worden de roosterwijzigingen, absenties en de schoolprestaties van elke leerling bijgehouden. Met een persoonlijke toegangscode hebben ouders zicht op de absentie van hun kind. Momenteel wordt gewerkt aan het verder invoeren van Magister op onze school. In de toekomst kunnen ouders en leerlingen meer gegevens inzien.
> klik hier voor meer informatie over Magister

De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders

De mentor is de belangrijkste persoon voor de leerling en ouders. Elke klas heeft een mentor. De mentor geeft naast zijn/haar vakles mentorlessen aan de klas. Daarnaast is de mentor het eerste aanspreekpunt voor andere docenten die lessen geven aan 'zijn' klas. De leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen altijd bij de mentor terecht voor vragen of als zij iets willen vertellen.

IOP-gesprekken met de mentor, ouders/verzorgers en de leerling
Wij nodigen de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers in het eerste leerjaar drie keer per jaar uit voor een IOP-gesprek met de mentor. Vanaf de tweede klas worden leerlingen en hun ouders/verzorgers twee keer per jaar uitgenodigd. Tijdens dit gesprek wordt besproken hoe het gaat op school, waar de leerling goed in is en wat de leerling moeilijk vindt. Ook wordt besproken hoe we de leerling het beste kunnen ondersteunen richting de toekomst. Ook het individueel ontwikkelingsplan (IOP), ontwikkelingsperspectief (OPP) en het rapport worden besproken.
Indien gewenst is de zorgcoördinator bij een gesprek aanwezig.

Informatieverstrekking gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. Het Stanislascollege volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en tafeltjesavonden. In overleg met de teamleiderleider kan daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.