Kanjertraining

Hoe ga je goed met mensen om? Hoe zorgen we ervoor dat het gezellig is in de klas en dat pesten wordt voorkomen? Hoe gedraag je je tegen je medeleerlingen en straks tegen je collega’s als je gaat werken? Op onze school krijgen leerlingen in klas 1 tot en met 3 de Kanjertraining. Deze training is een door het ministerie goedgekeurd anti-pestprogramma en wordt gegeven door de mentor. De mentor is een gediplomeerde kanjertrainer.

Bij de Kanjertraining:

  • wordt pesten aangepakt en het zelfvertrouwen verbeterd;
  • wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen gevolgd;
  • worden ouders/verzorgers nadrukkelijk betrokken;
  • wordt invulling gegeven aan de Wet burgerschap en sociale integratie;
  • hebben leerlingen plezier en ontstaat een goede sfeer in de klas.