Internet, e-mail, smartphones social media

Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van digitale leermiddelen, internet en social media. Dat is logisch aangezien goede digitale vaardigheden belangrijk zijn voor een succesvolle toekomst. Bovendien kunnen zij een goede bijdrage leveren aan de professionaliteit van onderwijspersoneel en de kwaliteit van het onderwijs.

Het Stanislascollege vertrouwt erop dat zijn medewerkers en leerlingen verantwoord omgaan met internet, e-mail en sociale media. 

Telefoons en filmen

Het is bij ons op school verboden om ongevraagd filmopnamen en foto's te maken van leerlingen en/of docenten.Indien blijkt dat een leerling dit ongevraagd heeft gedaan zal de leerling geschorst worden. Naar de schorsing zullen ouders samen met de leerling op school worden uitgenodigd voor een gesprek met de teamleider.

Om een ieder die bij Stanislascollege betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven voor het gebruik van social media is een protocol opgesteld.