Algemene Schoolregels

Dagelijkse organisatie
Roosterwijzigingen horen de leerlingen bij binnenkomst op school. Er zijn geen tussenuren. Bij uitval geldt een aangepast rooster. Leerlingen brengen de pauzes door in de aula of op het schoolterrein.

Drugs en alcohol
Het gebruik van en in bezit hebben van drugs en/of alcohol is op en rond de school verboden.

Fietsen en scooters
Fietsen en scooters worden op de aangewezenplekken geplaatst. De school is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan eigendommen.

Gevonden of verloren
Vragen over gevonden voorwerpen kunnen gesteld worden aan de conciërge. De school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

Kauwgom
Kauwgom is tijdens de lessen verboden.

Locker en waardevolle spullen
Leerlingen wordt aangeraden geen geld of kostbare spullen in hun jassen achter te laten. Leerlingen krijgen elk een afsluitbare locker toegewezen. Hiervoor wordt een borg van €20 gerekend. Bij het inleveren van de sleutel krijgt de leerling de borg terug. De schoolleidingbehoudt zich het recht om de kluisjes te openen en te controleren.

Roken
Wij zijn een rookvrije school. Roken in school en op het schoolterrein is verboden.

Schoolfeesten
Als er een schoolfeest georganiseerd is ontvangen ouders/verzorgers een brief waarin de begin- en eindtijd aangegeven staat. Leerlingen die zich tijdens een schoolfeest hebben misdragen wordt de toegang tot volgende feesten ontzegd.

Telefoons en filmen
Het is verboden om ongevraagd geluid of beeldopnamen te maken van anderen.

Vuurwerk
Het in bezit hebben van vuurwerk is in en rond de school verboden.

Ziekenhuis
Als een leerling naar het ziekenhuis moet, worden zijn/ haar ouders/verzorgers door de schoolleiding telefonisch op de hoogte gesteld. De ouders/verzorgers kunnen dan met de leerling naar het ziekenhuis. Als de ouder(s)/verzorger(s) niet te bereiken zijn, beslist de directie

Algemeen Schoolreglement | Leerlingenstatuut

Alle algemeen geldende regels van het Stanislascollege zijn vastgelegd in het Algemeen Schoolreglement | Leerlingenstatuut. Het reglement is bindend voor leerlingen, ouders, medewerkers en schoolleiding. In deze gids staan de belangrijkste regels betreffende het onderwijs.