Afspraken en protocollen

We vinden het belangrijk dat in school een fijne sfeer is. Dit betekent niét dat iedereen met elkaar bevriend moet zijn. Dit betekent wél dat pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en geweld binnen onze school niet zijn toegestaan. 

Klik voor meer algemene schoolregels

Bekijk de afspraken over:
> Internet, e-mail. telefoons en social media
> Klachten en geschillen
> Privacy en AVG
> meldcode kindermishandeling

Veiligheid en gedragscode

Het Stanislascollege Praktijkonderwijs streeft naar een prettige sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. Dit betekent dat pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en geweld in onze school onaanvaardbaar zijn. Er geldt dan ook een anti-pestprotocol.
>> Open het anti-pestprotocol.