Afspraken en protocollen

We vinden het belangrijk dat in school een fijne sfeer is. Dit betekent niét dat iedereen met elkaar bevriend moet zijn. Dit betekent wél dat pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en geweld binnen onze school niet zijn toegestaan. 

Dagelijkse afspraken

  • Roosterwijzigingen krijgen de leerlingen te horen op het moment van binnenkomst op school.
  • De leerlingen moeten om voor aanvang van de les in het lokaal aanwezig zijn. Wie te laat is, dient zich te melden bij de administratie
  • Leerlingen die uit de les verwijderd worden, melden zich direct bij de teamleider.
  • Wij kennen geen tussenuren. Bij uitval wordt gezorgd voor een aangepast rooster.
  • Leerlingen brengen de pauzes door in de aula of op het schoolterrein.

>> Meer algemene schoolafspraken. 

Meer informatie over:

Veiligheid en gedragscode

Het Stanislascollege Praktijkonderwijs streeft naar een prettige sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. Dit betekent dat pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en geweld in onze school onaanvaardbaar zijn. Er geldt dan ook een anti-pestprotocol.
>> Open het anti-pestprotocol.