Voorwerkvoorlichting leerjaar 1

In december komt Halt voorlichting geven aan de eerstejaars leerlingen over vuurwerk.

Halt heeft de wettelijke taak een passende correctie te geven op beginnende jeugdcriminaliteit. Rond de jaarwisseling veroorzaken jongeren vaak overlast door vuurwerk af te steken buiten de toegestane tijden, gevaarlijk om te gaan met vuurwerk en dingen te vernielen. Ook worden werknemers met een publieke taak (zoals politieagenten, ambulancebroeders en brandweer) gehinderd in hun werk en hebben zij last van agressie en geweld. Jaarlijks worden zo’n 1.500 jongeren van 12 tot 18 jaar door de politie naar Halt gestuurd omdat zij zich niet aan de vuurwerkregels houden. Om te voorkomen dat jongeren strafbare feiten plegen, geeft Halt voorlichtingen en ouderbijeenkomsten over onder andere overlast rond de jaarwisseling. Tijdens de voorlichting gaat Halt in op overlast door vuurwerk en de gevolgen daarvan voor anderen. Aan bod komt onder andere de toegestane aankoop- en afsteektijden, gevaarlijk omgaan met vuurwerk en vernielingen door vuurwerk.

Meer info vind je op de website van halt.

Publicatiedatum: 14 oktober 2021