Pestvoorstelling

Theatergroep PlayBack speelt ‘pestvoorstelling’ Like op onze school
Interactief theater confronteert jongeren met emotionele gevolgen van (online) pesten

De rauwe theatervoorstelling Like geeft goed weer hoe het kan gaan bij vriendschappen, groepsdruk, buitengesloten worden, pesten en de invloed van social media hierin. Leerlingen worden geconfronteerd met de emotionele gevolgen van pesten. En het werkt. Muisstille aula’s. Ontroerende dialogen. Herkenbare situaties. Gelach. Gepraat. Gehuil. Pijn. Stilte.

Like
Zoë en Mila (13 jaar) zijn beste vriendinnen. Als klasgenoten zeggen dat Zoë stinkt en kinderachtig is, vindt Mila het moeilijk voor haar op te komen. Bevriend zijn met Zoë beschadigt haar eigen populariteit, denkt Mila. Langzaam komt Zoë steeds meer alleen te staan. Ze wordt gepest via Whatsapp, maar ook verbaal en fysiek. Ze verschijnt niet meer op school. In een hotelkamer vertelt Zoë haar verhaal. Het publiek denkt mee: wat kan Zoë doen?


Pesten

Uit onderzoek blijkt dat pesten op school vaak voorkomt. In 2014 gaf twintig procent van de jongeren in het Voortgezet Onderwijs aan wel eens te pesten. En alle pestprotocollen ten spijt, geen enkele school ontkomt eraan. Pesten heeft een grote impact op de ontwikkeling van kinderen. Zeker door de opkomst van sociale media. Hoe laat je leerlingen zien wat (digitaal) pesten teweegbrengt?


Inzicht in pestgedrag
Artistiek directeur Kim Zonneveld: ‘Wij maken met deze voorstelling een belangrijk thema voor jongeren bespreekbaar. We willen zowel pesters, gepeste jongeren en omstanders bewustmaken van groepsdruk en rolpatronen. Hiermee bieden we leerlingen en docenten inzicht in pestgedrag en waar hun eigen verantwoordelijkheid ligt’.

Publicatiedatum: 10 september 2021