Bezoek uit Spanje

Eind mei brachten Noelia Pena en Carlos Entrambasaguas, PO-docente en VO-directeur aan het Spaanse 'Colegio San José' in Valladolid, een bezoek aan de verschillende scholen van het  Stanislascollege. Hun scholen maken net als de onze deel uit van het Europese netwerk van Jezuïetencolleges, en zij waren hier in het kader van een Europees Erasmus+ project dat hen in de gelegenheid stelt kennis op te doen van verschillende onderwijssystemen in Nederland maar ook Portugal, Oostenrijk en Hongarije. U ziet hen hier - voor de poster van het wereldwijde netwerk van Jezuïetencolleges -. 

Publicatiedatum: 12 juni 2017