U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Vakken

Op onze school krijg je praktijkvakken, AVO-vakken en nog enkele overige vakken. 

Een overzicht van de vakken die leerlingen per schooljaar volgen, is te zien in de lessentabel die onderaan op deze pagina staat.

AVO-vakken

AVO is de afkorting van algemeen vormend onderwijs. Hieronder vallen algemene vakken zoals: Nederlands, rekenen, Engels, burgerschap, geschiedenis en aardrijkskunde. AVO-vakken worden in elke klas gegeven.

Praktijkvakken

Praktijkvakken worden gegeven in praktijklokalen en in het arbeidstrainingcentrum (ATC). Het ATC is een ruimte waar je allemaal beroepen kunt oefenen. 
Je krijgt de volgende praktijkvakken

Zorg en welzijn persoonlijke en huishoudelijke verzorging, EHBO en voorlichting
Handel en administratie basisvaardigheden, receptioniste, kassa, winkel, telefoniste
Dier en groen dierverzorging en groenonderhoud
Koken basisvaardigheden en materiaalkennis
ICT basisvaardigheden en ICT in combinatie met taal en rekenen
Beeldende vorming en techniek basisvaardigheden creativiteit
Woonhuis samen leven, voor jezelf zorgen, huishouden zoals (af)wassen, strijken en schoonmaken

Overige vakken

Naast de vakken die hierboven genoemd worden krijgen de leerlingen gym, muziek en cultureel kunstzinnige vorming (CKV). Onderdeel van de lessen CKV is onder andere toneel, videobewerking en graffiti.

Het arbeidstrainingcentrum (ATC)

Vanaf de tweede klas krijg je les in het ATC. Hier maak je kennis met verschillende vakgebieden zoals: autopoets, techniek, schilderen, horeca, zorg & welzijn en winkel, handel & administratie. Door te werken in het ATC ontdekken de je wat je leuk vindt en waar je goed in bent. 

Lessentabel: Hoe vaak per week krijg je welk vak?