Vakken en lessentabel

Op onze school krijg je praktijkvakken, AVO-vakken en nog enkele overige vakken. 

Een overzicht van de vakken die leerlingen per schooljaar volgen, is te zien in de lessentabel die onderaan op deze pagina staat.

AVO-vakken

AVO is de afkorting van algemeen vormend onderwijs. Hieronder vallen algemene vakken zoals: Nederlands, rekenen, Engels, burgerschap en wereldoriĆ«ntatie. AVO-vakken worden in elke klas gegeven.

Praktijkvakken

Op onze school worden diverse praktijkvakken gegeven, zoals: koken, beeldende vorming & techniek, dier, groen, ICT en woonhuis. Veel vakken worden in het arbeidstrainingcentrum en leerwerkcentrum gegeven.

Overige vakken

Naast de vakken die hierboven genoemd worden krijgen de leerlingen gym, muziek en cultureel kunstzinnige vor- ming (CKV). Onderdeel van de lessen CKV is onder andere toneel, videobewerking en graffiti.

Lessentabel: Hoe vaak per week krijg je welk vak?