Vakken en lessentabel

Op onze school krijg je praktijkvakken, AVO-vakken en nog enkele overige vakken. 

Een overzicht van de vakken die leerlingen per schooljaar volgen, is te zien in de lessentabel die onderaan op deze pagina staat.

AVO-vakken

AVO is de afkorting van algemeen vormend onderwijs. Hieronder vallen algemene vakken zoals: Nederlands, rekenen, Engels, burgerschap, geschiedenis en aardrijkskunde. AVO-vakken worden in elke klas gegeven.

Praktijkvakken

Op onze school worden diverse praktijkvakken gegeven, zoals: koken, beeldende vorming & techniek, dier & groen, ICT, handel & administratie en woonhuis. Veel vakken worden in het arbeidstrainingcentrum en leerwerkcentrum gegeven.

Overige vakken

Naast de vakken die hierboven genoemd worden krijgen de leerlingen gym, muziek en cultureel kunstzinnige vorming (CKV). Onderdeel van de lessen CKV is onder andere toneel, videobewerking en graffiti.

Lessentabel: Hoe vaak per week krijg je welk vak?