Vakken en lessentabel

Op onze school krijg je praktijkvakken, AVO-vakken en nog enkele overige vakken. 

Een overzicht van de vakken die leerlingen per schooljaar volgen, is te zien in de lessentabel die onderaan op deze pagina staat.

AVO-vakken

AVO is de afkorting van algemeen vormend onderwijs. Hieronder vallen algemene vakken zoals: Nederlands, rekenen, Engels, burgerschap en wereldoriĆ«ntatie. AVO-vakken worden in elke klas gegeven.

Praktijkvakken

Op onze school worden diverse praktijkvakken gegeven, zoals: koken, beeldende vorming & techniek, dier, groen, ICT en woonhuis. Veel praktijkvakken vakken worden in het arbeidstrainingscentrum en leerwerkcentrum gegeven.

Overige vakken

Naast de vakken die hierboven genoemd worden krijg je ook gym, muziek en cultureel kunstzinnige vorming (CKV). Onderdeel van de lessen CKV is onder andere toneel, videobewerking en graffti. Een overzicht van de vakken die je per week volgt, zie je in de lessentabel hieronder.

Lessentabel: Hoe vaak per week krijg je welk vak?

Klik op de tabel om deze te vergroten