Stagelopen

Vanaf de derde klas én als je 15 jaar bent, ga je voor het eerst stagelopen. Het voordeel van stagelopen is dat je sneller leert, dingen sneller oppakt en nog beter ontdekt waar je goed in bent. Het zoeken naar een passende stageplek kun je zelf doen, maar we kunnen je ook helpen. In de school is een stagebureau aanwezig.  

Eerst een stagecontract
Voordat de stage begint is er een kennismaking/sollicitatiegesprek samen met het stagebureau. Tijdens dit gesprek maken we werkafspraken. Deze afspraken verwerken we in een stagecontract. Dit contract wordt ondertekend door jou, door je ouders/verzorgers, door iemand van onze school en door het bedrijf waar je stage gaat lopen. Hierna kan gestart worden met de stage.

Tijdens je stage
Tijdens de stage komt je mentor regelmatig langs om te kijken, te horen en te bespreken hoe het gaat. Je ouders/verzorgers worden door de mentor op de hoogte gehouden over het verloop van de stage.

Stagecertificaat
De stage wordt afgesloten met een eindgesprek. Als de stage met een voldoende volbracht is, ontvang je een stagecertificaat. Dit certificaat wordt toegevoegd aan je persoonlijke portfolio en kan straks een waardevolle rol spelen als je gaat solliciteren of verder gaat leren. De stages zijn een verplicht onderdeel van ons onderwijs.

De stages zijn een verplicht onderdeel van ons onderwijs. Indien een leerling niet in staat is om stage te lopen wordt in overleg met de leerling, de school en de ouders/verzorgers gekeken naar de mogelijkheden.