Rooster en lesuitval

Wij streven ernaar om lesuitval zo veel mogelijk te vermijden. Bij ziekte van een docent wordt een vervangende docent ingezet.
Mocht het toch voorkomen dan nemen wij - in het geval van eerstejaarsleerlingen - contact op met de ouders/ver- zorgers voordat de leerlingen naar huis gaan. Leerlingen in overige klassen krijgen bij lesuitval een brief mee voor de ouders/verzorgers.