Lestijden, rooster en lesuitval

Jij en je ouders/verzorgers kunnen het rooster bekijken in Magister. Dit kan via de Magister-App of door in te loggen via de website van Magister. 

> Klik hier om naar de website van Magister te gaan.

* Alle dagen is er een zevende lesuur ingeroosterd. Leerjaren 1 en 2 en klas 3a hebben 2 keer per week tijdens het dit uur een coachingsuur. De klassen 3b en 3c en leerjaren 4 en 5 hebben één keer per week een coachingsuur tijdens het zevende lesuur. De overige zevende lesuren worden waar nodig of gewenst gevuld met keuzevakken.

Lesuitval
Wij streven ernaar om lesuitval zo veel mogelijk te vermijden. Bij ziekte van een docent wordt een vervangende docent ingezet. Mocht het toch voorkomen dan worden ouders/verzorgers van de eerstejaars leerlingen via de HOY app op de hoogte gesteld.

Dagstart en dagafsluiting
Tijdens de dagstart komen de klassen in leerjaar 1, 2 en 3 samen met de mentor om de schooldag voor te bereiden en alvast door te nemen. Aan het einde van de dag sluiten deze klassen de dag ook gezamelijk af. Als er zaken zijn, wordt dat besproken.