Kanjertraining

Hoe ga je goed met mensen om? Hoe zorgen we ervoor dat het gezellig is in de klas en dat pesten wordt voorkomen? Hoe gedraag je je tegen je medeleerlingen en straks tegen je collega's als je gaat werken? Op onze school krijg je in klas 1 tot en met 3 de Kanjertraining. Deze training is een door het ministerie goedgekeurd ANTI-PEST-programma. De training wordt gegeven door gediplomeerde kanjertrainers samen met de mentor.

Bij de Kanjertraining:

  • wordt pesten aangepakt en wordt je zelfvertrouwen verbeterd;
  • wordt je sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd;
  • worden je ouders/verzorgers nadrukkelijk betrokken;
  • wordt invulling gegeven aan de Wet burgerschap en sociale integratie;
  • heb je plezier en ontstaat er een goede sfeer in de klas.

Pestprotocol

Word je zelf gepest of merk je dat iemand gepest wordt?
Open het pestprotocol om te zien wat je kunt doen.